Viktiga rättsliga meddelanden
  Skippa språkmenynCastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomiSvenska
Europaflaggan
NyheterVerksamhetsområdenInstitutionerEU - en översiktEU-HandlingarInformationskällor

  EKSG
Sammanfattning
Budget
Forskning
Evenemang
Publikationer
Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Webbplatsen "EUROPA"
  EKSG-fördraget löper ut

Archivos - Arkiv - Archiv - Αρχεία - Archives
Archives - Archivio - Archief - Arquivos - Arkistot - Arkiv

Sammanfattning av EKSG:s verksamhet

EKSG-fördraget innehåller bestämmelser om produktion och distribution av kol och stål som bygger på ett självständigt institutionellt system som sköter förvaltningen av fördraget. Trots att EKSG är inriktat på en specifik sektor har det haft ett avsevärt inflytande på den allmänna ekonomiska och politiska utvecklingen av Europa under de senaste femtio åren.

Efterkrigstiden präglades av en kraftigt minskad efterfrågan på kol och stål, som i Västeuropa kunde ha lett till en farlig ekonomisk lågkonjunktur, men EKSG har från första början fungerat väl och sett till att det rått en balanserad utveckling i produktionen och distributionen av resurserna. Under den djupa krisen inom kol- och stålsektorerna under 70- och 80-talen reagerade EKSG skickligt, vilket möjliggjorde en nödvändig omstrukturering och omställning av industrin samtidigt som särskild hänsyn togs till att skydda arbetstagarnas rättigheter helt enligt den europeiska modellen.

Men det är framför allt på det politiska området som man kan se EKSG:s nyskapande karaktär. Med EKSG påbörjades för första gången en process med utgångspunkt i övertygelsen om att man delade samma långsiktiga vision. Den oförsonliga och ofta fientliga konfrontation som ofta varit fallet kunde därmed ersättas av ett samlat och strukturerat samarbete mellan parterna. EKSG har från början stått modell för det organisationssätt som i dag kännetecknar Europeiska unionen och som bygger på ett självständigt regelsystem som förvaltas av oberoende institutioner med nödvändiga befogenheter för att det skall fungera. I detta sammanhang har EKSG i hög grad bidragit till den fred, stabilitet, välfärd och solidaritet, som vi alla upplever inom dagens Europeiska union.

För närmare upplysningar, se följande:

  • Fördragets upphörandeEnglish
  • EKSG:s rådgivande kommittéDeutsch English Français
  • Kol English
  • Stål English

Till början av sidan