Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročie > Správy a médiá > Téma

Informovanie spotrebiteľov – pomoc zo strany EÚ

Informovanie spotrebiteľov – pomoc zo strany EÚ

23/02/07

Vzhľadom na väčšie možnosti výberu na trhu musia byť Európania pri svojom rozhodovaní čoraz kritickejší. EÚ ponúka pomoc v podobe zdrojov informácií o právach spotrebiteľa, vďaka ktorým sa môžu rozhodovať informovanejšie.

Na európskej úrovni sú k dispozícii dva informačné nástroje pre spotrebiteľa: európsky spotrebiteľský diár English pre mládež a informačné stránky pre dospelých DOLCETA English .

Európsky spotrebiteľský diár je určený mladým ľuďom vo veku 15 až 18 rokov, ktorí môžu byť čoraz viac ovplyvnení reklamou a marketingom, ktoré sa na nich vzhľadom na ich rastúcu kúpnu silu stále viac zameriavajú. Keďže sa v budúcnosti sami stanú rodičmi a vychovávateľmi, diár ich vedie k tomu, aby sa stali informovanejšími spotrebiteľmi.

Za posledné tri roky boli školám po celej EÚ rozoslané milióny výtlačkov európskeho spotrebiteľského diára.

Internetové stránky DOLCETA obsahujú články a kvízy určené jednotlivcom ale aj štátnym orgánom, združeniam, univerzitám či médiám. Poskytujú spotrebiteľom informácie potrebné na porovnávanie výrobkov a služieb na trhu, k rozhodovaniu o nákupe a k obhajovaniu si svojich spotrebiteľských práv. Poskytované právne a praktické informácie sú prispôsobené podmienkam jednotlivých krajín.

Ochrana spotrebiteľa patrí k hlavným oblastiam, v ktorých sa Európska komisia angažuje s cieľom zvyšovať kvalitu života všetkých občanov EÚ. Oblasť spadá do pôsobnosti novej bulharskej komisárky Megleny Kunevovej.

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok