Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt
Święto Europy - 50. rocznica Traktatu RzymskiegoPomiń pasek wyboru języka (skrót klawiaturowy=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. rocznica > Urodzinowe logo

Urodzinowe logo

Oto logo 50. rocznicy podpisania Traktatu Rzymskiego. Podczas obchodów tej rocznicy będą z niego korzystały wszystkie instytucje UE. Można je będzie zobaczyć podczas wydarzeń zorganizowanych z tej okazji, a także na różnych publikacjach. Zachęcamy państwa członkowskie, władze lokalne i regionalne, a także organizacje pozarządowe, przedstawicieli biznesu i obywateli, do wykorzystywania logo podczas każdego wydarzenia, które zorganizują z okazji obchodów tej rocznicy.

Logo jest dostępne w 23 językach UE i w oryginalnej wersji językowej.

Co symbolizuje logo

Logo  50. urodzin UE stanowi graficzną interpretację głosu wszystkich Europejczyków, zwłaszcza tych należących do młodszych pokoleń. Europejczycy pragną pokoju, stabilizacji i dobrobytu bez wyrzekania się swych praw do indywidualizmu i różnorodności.

Słowo „razem” wyraża w prosty i bezpośredni sposób to, co było pierwotnie związane z ideą zjednoczonej Europy. Europa to bowiem oprócz polityki, aspektów finansowych, czy granic geograficznych, przede wszystkim współpraca i solidarność jej krajów członkowskich.

Zróżnicowany kształt liter, z wykorzystaniem różnych czcionek, wyraża różnorodność europejskiej historii i kultury, a łączy je w jedną całość znaczenie tego słowa.

Wykorzystanie logo

Wspólnota Europejska uzyskała od autora logo prawo do wykorzystania i powielania logo, bez ograniczeń co do stosowanej przy tym technologii, liczby kopii czy zasięgu terytorialnego, we wszystkich aktualnych i przyszłych językach urzędowych Unii Europejskiej.

Strony trzecie, inne niż instytucje UE, które pragną użytkować logo w formie i w językach dopuszczonych przez Wspólnotę, mogą to robić nieodpłatnie, o ile spełnione są określone warunki.

Załaduj zasady użytkowania logo przez strony trzecie

Załaduj logo i podręcznik graficzny

Oryginał logo został zaprojektowany także w 23 językach UE. Podręcznik graficzny zawiera wszelkie specyfikacje techniczne oraz instrukcje co do sposobu korzystania z logo.

Załaduj podręcznik graficzny

Załaduj logo w różnych formatach

Jak dokonano wyboru logo

Logo 50. rocznicy wybrano w drodze konkursu, w którym wzięło udział 1701 projektantów i studentów ze wszystkich państw członkowskich UE.

Więcej na temat konkursu, finalistów, trójki zwycięzców i uroczystości wręczenia nagród

Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt | Początek strony