Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai
Europos šventė - Romos sutarties pasirašymo 50-metisPraleisti kalbos išrinkimo juostą (spartusis klavišas=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-metis > 50-mečio logotipas

50-mečio logotipas

Tai 50-ųjų Romos sutarties pasirašymo metinių logotipas. Logotipas bus naudojamas visų ES institucijų šventiniuose sukakties renginiuose ir publikacijose. Valstybės narės, regionų ir vietos valdžios institucijos, NVO, verslo įmonės ir piliečiai kviečiami naudoti šį logotipą bet kokiame organizuojamame renginyje, susijusiame su sukaktimi.

Logotipas parengtas 23 ES kalbomis ir originalo kalba.

Ką simbolizuoja logotipas

ES 50-mečio logotipu grafiškai interpretuojamas visų europiečių, ypač naujosios kartos, balsas. Šie europiečiai siekia taikos, stabilumo ir gerovės, bet drauge nori, kad būtų išsaugotos teisės į individualumą ir įvairovę.

Žodis together (angl. „drauge“) paprastai ir aiškiai išreiškia pirminę Europos idėją: tai – ne tik politika, pinigai ar geografinės ribos, bet visų pirma bendradarbiavimas ir solidarumas.

Skirtingų šriftų raidės atspindi Europos istorijos ir kultūros įvairovę, o jas susieja žodžio reikšmė.

Logotipo naudojimas

Europos bendrija iš logotipo autoriaus įsigijo teisę nevaržomai bet kokiomis žiniasklaidos priemonėmis demonstruoti ir dauginti logotipą be kopijų skaičiaus apribojimo visomis esamomis ir būsimomis Europos Sąjungos oficialiosiomis kalbomis, taip pat be jokių teritorinių suvaržymų.

Trečiosios šalys, išskyrus ES institucijas, norinčios naudoti logotipą Bendrijos leidžiama forma ir kalbomis, gali tai daryti nemokamai, jeigu įvykdomos tam tikros sąlygos.

Parsisiųsdinti trečiųjų šalių logotipo naudojimo taisykles

Parsisiųsdinkite logotipą ir vaizdinį vadovą

Originalus logotipas buvo pritaikytas 23 ES kalboms. Vaizdiniame vadove pateikiamos visos techninės specifikacijos ir nurodymai, kaip naudoti logotipą.

Parsisiųsdinti vaizdinį vadovą

Parsisiųsdinti kelių vaizdo formatų logotipą

Kaip buvo pasirinktas logotipas

50-mečio logotipas buvo pasirinktas iš specialiame konkurse dalyvavusių visų ES valstybių narių dailininkų ir dailės studentų (iš viso 1701 dalyvis) darbų.

Sužinokite daugiau apie logotipo konkursą, finalininkus, tris nugalėtojus ir apdovanojimų ceremoniją

Teisinė informacija | Apie svetainę EUROPA | Paieška | Kontaktai | Į puslapio pradžią