Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt
EU fyller år! - Romfördraget firar 50-årsjubileumHoppa över språkvalsknapparna (kortkommando=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-årsjubileum > Jubileumslogotyp

Jubileumslogotyp

Här ser du logotypen för Romfördragets 50-årsjubileum. EU:s institutioner kommer att använda logotypen i samband med jubileets alla evenemang och publikationer. Medlemsländerna, regionala och lokala myndigheter, liksom icke-statliga organisationer, företag och enskilda medborgare får gärna använda logotypen för alla evenemang som de anordnar med anledning av EU:s jubileum.

Du kan använda logotypen i dess originalversion eller i någon av de 23 språkversionerna.

Vad står logotypen för?

Logotypen för EU:s 50-årsjubileum ger ett grafiskt uttryck åt medborgarnas röst – särskilt de yngre generationernas. Unga européer vill ha fred, stabilitet och välstånd utan att ge avkall på rätten till individualism och mångfald.

Ordet ”tillsammans” uttrycker på ett enkelt och omedelbart sätt den europeiska integrationens grundtanke: Det handlar inte bara om politik, pengar och geografiska gränser, utan framför allt om samarbete och solidaritet.

Bokstäverna i olika typsnitt symboliserar den europeiska historiens och kulturens mångfald och hålls samman av ordets betydelse.

Hur får logotypen användas?

Upphovsmannen till logotypen har gett EU rätt att mångfaldiga, visa och sprida logotypen på alla nuvarande och framtida officiella EU-språk utan några inskränkningar vad gäller typ av medium och antal kopior, och utan några territoriella begränsningar.

Detta gäller inte bara EU:s institutioner. Alla som vill får gratis använda logotypen i den form och på de språk som har godkänts av EU, förutsatt att användarvillkoren är uppfyllda.

Ladda ner användarvillkoren

Var man kan ladda ner logotypen och en grafisk bruksanvisning?

Originallogotypen finns översatt till 23 EU-språk. Den grafiska bruksanvisningen innehåller alla tekniska specifikationer och anvisningar som krävs för att man ska kunna använda logotypen.

Ladda ner grafisk bruksanvisning

Ladda ner logotypen på olika språk

Hur valdes logotypen ut?

Logotypen valdes ut inom ramen för en tävling där 1 701 formgivare och designstudenter från alla EU-länder deltog.

Läs mer om logotyptävlingen, finalisterna, de tre vinnarna och prisutdelningen

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen EUROPA | Sök | Kontakt | Till början