Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt
Tähistame Euroopa aastapäeva! - Rooma lepingu 50. aastapäevJäta keelevaliku väli vahele (kiirklahv=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. aastapäev > Aastapäeva logo

Aastapäeva logo

Siin on Rooma lepingu 50. aastapäeva logo. Logo kasutavad aastapäeva tähistamisel, ürituste käigus ja väljaannete kujunduses kõik ELi institutsioonid. Liikmesriikidel, kohalikel omavalitsustel ja valitsusvälistel organisatsioonidel palutakse kasutada logo kõikidel üritustel, mida nad aastapäeva tähistamiseks korraldavad.

Logo on olemas 23 ELi keeles ja originaalversioonis.

Mida logo sümboliseerib

ELi 50. aastapäeva logo on kõigi eurooplaste ja eelkõige uute põlvkondade mõtete graafiline väljendus. Eurooplaste pürgimus on rahu, stabiilsus ja jõukus, tagades sealjuures ka kõik oma õigused individuaalsusele ja mitmekesisusele.

Sõna „üheskoos“ väljendab lihtsalt ja vahetult seda, mida Euroopa-idee algselt sisaldas:mitte üksnes poliitikat, raha või geograafilisi piire, vaid eelkõige koostööd ja solidaarsust.

Erinevate tähtede ja erinevate kirjatüüpide kasutamine väljendab Euroopa ajaloolist ja kultuurilist mitmekesisust ning neid hoiab koos sõna enda tähendus.

Logo kasutamine

Euroopa Ühendus on saanud logo autorilt õigused kasutada logo meediavahendi või tiraaži suhtes kohaldatavate piiranguteta ning territoriaalsete piiranguteta kõikides praegustes ja tulevastes Euroopa Liidu ametlikes keeltes.

Kolmandad isikud (s.t need, kes ei ole ELi institutsioonid) võivad soovi korral tasuta kasutada logo ühenduse poolt lubatud kujul ja keeles, kui on täidetud vastavad tingimused.

Laadi alla logo kasutamise eeskirjad kolmandatele isikutele

Laadi alla logo koos graafilise juhendiga

Logo originaalversioon on tõlgitud ELi 23 keelde. Graafilises juhendis leiduvad kõik logo kasutamise tehnilised tingimused ja juhised.

Laadi alla graafiline juhend

Laadi alla logo erinevad vormingud

Kuidas logo valiti

50. aastapäeva logo valiti välja konkursi tulemusel, kus osales 1701 disainerit ja disainiüliõpilast kõikidest ELI liikmesriikidest.

Loe täiendavalt logokonkursi, finalistide, kolme võidutöö ja autasustamistseremoonia kohta

Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt | Üles