Viktiga rättsliga meddelanden
  Skippa språkmenynCastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrançaisItalianoNederlandsPortuguêsSuomiSvenska
Europaflaggan
NyheterVerksamhetsområdenInstitutionerEU - en översiktEU-HandlingarInformationskällor

  EKSG
Sammanfattning
Budget
Forskning
Evenemang
Publikationer
Nyheter | Sökning | Kontaktperson | Webbplatsen "EUROPA"
  EKSG-fördraget löper ut

Archivos - Arkiv - Archiv - Αρχεία - Archives
Archives - Archivio - Archief - Arquivos - Arkistot - Arkiv

Budgetaspekter på att fördraget upphör att gälla

Principen om att EKSG-fördraget skall upphöra att gälla (den 23 juli 2002) och att kol- och stålsektorerna skall omfattas av de allmänna reglerna i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen har genomförts.

Medlemsstaterna har, med avseende på vad som skall ske med EKSG:s tillgångar och hur de skall förvaltas, beslutat att tillgångar och skulder skall tillfalla de övriga gemenskaperna som företräds av kommissionen och att de skall kallas "EKSG:s tillgångar under avveckling".

Medlemsstaterna har också beslutat att varje ändring med avseende på användningen av tillgångarna kräver enhetliga beslut från deras sida. Medlemsstaterna har fastlagt riktlinjer för hur tillgångarna skall läggas upp och användas till finansiering av forskning.

För närmare upplysningar, se följande:

  • Utgifter, intäkter och fördragets upphörande Deutsch English Français
  • Beslut som medlemsstaternas företrädare inom ramen för rådets arbete fattat om de finansiella konsekvenserna av att EKSG-fördraget löper ut och om kol- och stålforskningsfonden 
    PDF English [118KB] Français [124KB]
  • Offentliga handlingar om EKSG:s budget Deutsch English Français
  • Investeringar i gemenskapens kol- och stålindustri PDF [461KB]

Till början av sidan