Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt
Tähistame Euroopa aastapäeva! - Rooma lepingu 50. aastapäevJäta keelevaliku väli vahele (kiirklahv=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. aastapäev > Eriväljaanded ja -tooted

Eriväljaanded ja -tooted

Väljaanded

50 edasiteed – Euroopa suurimad edusammud
50 edasiteed – Euroopa suurimad edusammud  Raamatus tutvustatakse meelelahutuslikul viisil 50 näidet sellest, kuidas inimesed Euroopas ja väljaspool selle piire on saanud kasu Euroopa koostööst.

 

Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service
Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service  Brošüür (kättesaadav ka Internetis) kirjeldab lihtsas keelekasutuses ELi välissuhete nelja põhiosa (kaubandus, arenguabi, humanitaarabi ja välissuhted) arengut ja levimist alates Rooma lepingu sõlmimisest 50 aastat tagasi. Väljaanne on kättesaadav ainult ingliskeelsena.

Statistical portrait of the European Union 2007
Statistical portrait of the European Union 2007 Väljaanne esitab ülevaate Euroopa majandusühenduse asutamislepingu preambulas nimetatud poliitikavaldkondade ja eesmärkide kohta ning avaldab 50 statistilist näitajat, mis kajastavad asjaomastes poliitikavaldkondades toimunud arengut ning 50 aasta saavutusi.

European Union: the next 50 Years
European Union: the next 50 Years  Kogumik sisaldab 50 artiklit Euroopa ja muu maailma arvamusliidrite ja otsustajate sulest. Kogumikku on oma panuse andnud iga ELi liikmesriigi esindaja. Sissejuhatuse on kirjutanud Saksamaa kantsler Angela Merkel ja Euroopa Komisjoni president Jose Manuel Barroso. Väljaande valmimiseks tegid koostööd Financial Times Business, Agora Projects ning London School of Economics and Political Science.

50 Years Euratom Treaty: Un temps pour le bilan
Euratomi asutamislepingu 50. aastapäevale pühendatud väljaanne. Raamatus on ülevaade lepingu sõlmimise ajaloo kohta, ning siin kirjeldatakse, kuidas lepingut on viiekümne aasta jooksul täidetud ning mida leping põhiliselt hõlmab. Lepingu valdkondadeks on uurimistöö ja teadmiste jagamine, tervishoid ja keskkond, tuumamajandus, tuumaohutus, tuumaenergia rahumeelne kasutamine ja rahvusvahelised suhted. Väljaanne avaldatakse 2007. aasta kevadel saksa, inglise ja prantsuse keeles.

The Rome Treaty, 50 years on
1. jaanuaril 2008 avaldatakse inglis- ja prantsuskeelsena mälestusteraamat Euroopa ajaloo, Rooma lepingu saavutuste ja ebaõnnestumiste kohta.

Rooma leping ja esikaanelood, 25.3.1957
Rooma leping ja esikaanelood, 25.3.1957 Kogumik avaldati ELi 40. aastapäeva puhul ajalehepaberil ja ajalehevormis ning see koosneb 15 liikmesriigi 32 ajalehest.

 

Reflejos culturales de Europa en Espańa
 Raamatus on 27 artiklit, mille on kirjutanud igast ELi liikmesriigist pärit kultuuritegelased (150 lehekülge, illustratsioonid). Autorid jagavad sel tähtpäeval Euroopa kodanikena oma mõtteid ning kirjeldavad oma Hispaania kultuuri alaste teadmiste põhjal Hispaania ja Euroopa Liidu seoseid.

50 ańos construyendo Europa
50 ańos construyendo Europa Mida olete alati tahtnud teada Euroopa kohta Brošüür on mõeldud Hispaania õpetajatele ja üldharidustöötajatele. Selles esitatakse Euroopa integratsiooni peamiste küsimuste kokkuvõtte.


Menudas noticias de Europa (Uudised lastele)
Menudas noticias de Europa (Uudised lastele) 8–12 aastastele lastele mõeldud korrapäraselt ilmuva Euroopa ülevaate viies number, mida annab välja Euroopa Komisjoni esindus Hispaanias. Väljaanne on pühendatud Rooma lepingu 50. aastapäevale.

Berliini deklaratsioon
50 aastat pärast Euroopa Liidu loomist kogunesid selle praegused liidrid Berliini, et tähistada ELi aastapäeva märtsis 2007. Kohtumise tulemusena valmis Berliini deklaratsiooni, kus esitatakse nägemus Euroopa Liidu kohta ning kirjeldatakse selle tulevikuambitsioone.

Europos integracijos pamokos (Õppetükid Euroopa integratsioonist)
Europos integracijos pamokos (Õppetükid Euroopa integratsioonist)  Leedukeelne raamat on mõeldud kooliõpetajatele Euroopa alaste teadmiste edasiandmiseks. Õpetajaid ja õpilasi kutsutakse üles arutlema ELi teemadel ning Leedu rolli üle Euroopa Liidus. Raamatut levitatakse koolidele.

Wir fahren mit "Eurogaloppo" nach Brüssel! (Me sõidame Eurogaloppoga Brüsselisse!)
Wir fahren mit 'Eurogaloppo' nach Brüssel! (Me sõidame Eurogaloppoga Brüsselisse!)  Selles lastele mõeldud brošüüris on peategelaseks Alam-Saksimaa eurohobu, kelle nimi on Eurogaloppo ning kes reisib Brüsselisse tutvuma ELi institutsioonidega. Ta selgitab, mida institutsioonid teevad ning kuidas nad töötavad. Väljaanne on ainult saksakeelne.

 

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon teemal “Rooma lepingute allkirjastamise 50. aastapäev”
Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee resolutsioon teemal “Rooma lepingute allkirjastamise 50. aastapäev”  14. märtsil 2007.aastal tähistas Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Rooma lepingu 50. aastapäeva. Kohal viibis Euroopa Söe- ja Teraseühenduse endine sekretär ja Jean Monnet' abi Max Kohnstamm. Aastapäeva puhul võttis Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee täiskogu istungil vastu resolutsiooni.

ECAS Manifesto: 10Cs for the 50th anniversary of the Treaty of Rome
Euroopa Kodanike Teenistus (ECAS) on avaldanud kümnest punktist koosneva manifesti, milles kutsutakse üles rakendama ulatuslikke reforme ELis. ECAS soovib, et Rooma lepingust tulenev majandusele orienteeritud Euroopa tuleks kujundada kodanike Euroopaks. Viieleheküljeline dokument on kättesaadav ainult inglise keeles.

ELi aastapäeva eriväljaanne
Väljaanne on pühendatud Euroopa Ühenduse 50 aasta saavutustele ning Eesti kolmeaastasele ELi liikmesusele. Väljaannet levitati 22. märtsil 2007. aastal Eestis eesti- ja venekeelsetes päevalehtedes.

50 aastat ELi ajalugu
48-leheküljeline Poola „Newsweek“ on pühendatud Rooma lepingu ajaloole ning Poola kolmeaastasele ELi liikmesusele.

Vana Kontinendi identiteet ja Euroopa projektide tulevik
Esseekogumik tuntud Poola akadeemikute sulest. Raamatus esitatakse Poola ideesid Euroopa Liidu päritolu ja tuleviku teemadel ning Poola osa kohta järgmise 50 aasta jooksul. Kättesaadav ainult poola keeles.

Euroopa idee Poolas XX sajandil
Raamatus esitletakse XX sajandi Poola olulisemaid intellektuaale ning poliitikuid ning nende panust Euroopa integratsiooni teooriasse. Kättesaadav ainult poola keeles.

Lasteraamat
Tutvustame lastele Euroopa Liitu! Budapestis asuva Euroopa Parlamendi Infobüroo väljaantud raamatus on Euroopa noortele kodanikele mängimiseks puslesid, kleepse, küsimuste-vastuste rubriik ja mänge Euroopa Liidu teemadel. Raamatut levitatakse septembri keskpaigast alates messidel, näitustel ja koolides. Kättesaadav ainult ungari keeles.

European Economy News: 50 years of economic integration
Euroopa Komisjoni ajakirja European Economy News eriväljaanne, mis on pühendatud Euroopa riikide majanduslikule integratsioonile.Ajakirjas käsitletakse mõningaid ELi peamisi valdkondi, nagu kodanike õigus elada ja töötada kõikjal Euroopas, ühisraha ja ühtne turg.Kättesaadav ainult inglise keeles.

50 aastat ühinemist (50 Years of Integration )
Tegemist on Eesti päevalehtede eesti- ja venekeelse lisaga, mis avaldati märtsis Rooma lepingu aastapäeva tähistamiseks.Lisas avaldati Eesti ja Euroopa poliitikute artikleid erinevatel Euroopat käsitlevatel teemadel.

Euroopa Sotsiaalfond – investeering inimestesse (50. aastapäevale pühendatud raamat)
Euroopa Sotsiaalfondi 50. tegutsemisaasta tähistamiseks avaldas Euroopa Komisjon illustreeritud raamatu, milles kirjeldatakse Euroopa Sotsiaalfondi tegevust viimasel viiel aastakümnel. Raamat on kättesaadav inglise, prantsuse ja saksa keeles. Lisaks sellele on koostatud voldik, mis sisaldab üldist taustteavet Euroopa Sotsiaalfondi kohta. Väljaanne on saadaval 23 ELi keeles.

Euroopa Komisjon, 1958–1972 – ajalugu ja mälestused
Käesolev väljaanne on nii ajalooline salvestis kui ka mälestus Euroopa Komisjoni algusaastatest enne ELi esimest laienemist. Raamatu on kirjutanud Euroopa ajaloolased ning see põhineb 120 toona ELiga seotud inimese meenutustel. See kajastab komisjoni sündi, selle esimesi jõupingutusi ja poliitilist ning halduslikku arengut. Raamat on kättesaadav inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hollandi keeles.

Teadusuuringute Ühiskeskus - 50 aastat Euroopa teadustegevust
Väljaandes on ülevaade Teadusuuringute Ühiskeskuse 50-aastase tegevuse kohta alates keskuse mainimisest Euratomi lepingus 1957. aastal kuni ELi teaduse ja tehnoloogia tugikeskuseks saamiseni praegu. Väljaanne on ingliskeelne.

Taustteavet sisaldavad väljaanded

Euroopa Liidu ülevaade
Euroopa Liidu ülevaade ELi peamiste saavutuste ja poliitika alane lühike sissejuhatus. Juurde on lisatud Euroopa kaart.

12 lugu Euroopa Liidust
12 lugu Euroopa Liidust Brošüür annab põhjaliku ülevaate ELi eesmärkidest ja sellest, miks ning kuidas ta asutati, kuidas ta toimib ning mida ta on kodanike huvides saavutanud.

Veel väljaandeid

EU Bookshop
EU Bookshop on on-line teenus, mis võimaldab juurdepääsu ELi institutsioonide, organisatsioonide ja asutuste väljaannetele. Elektroonilisele valikule lisaks on võimalik kasutada ka ELi väljaannete on-line kataloogi ja arhiivi.

Laheda lugemise lehekülg
Siit leiate brošüüre, mis selgitavad võimalikult lihtsalt, mis on Euroopa Liit ning millega ta tegeleb. Samuti leidub siin ELi kaarte, plakateid ja postkaarte ning lugemist noortele.

top

Veebisaidid

Rooma leping
Rooma leping Rooma lepingu 50. aastapäevale pühendatud veebisaidi on loonud Prantsuse valitsus. Siin leidub ajaloolisi dokumente, videosalvestisi ja fotosid. Veebisaidil on esitatud Euroopa Liidu ajalugu. Siin on ka Euroopa olulisemate isiksuste mõtteavaldusi ning Prantsusmaal toimuvate aastapäevaürituste nimekiri.

Insieme dal 1957
Itaalias asuva Euroopa Komisjoni esindus on oma veebisaidil loonud erirubriigi „Insieme dal 1957“ (Üheskoos aastast 1957), mis on pühendatud 2007. aastal toimuvatele aastapäevadele: Rooma lepingu 50. aastapäev, Altireo Spinelli 100. sünniaastapäev, programmi Erasmus 20. aastapäev ning Euroopa Ülikooli Instituudi 30. aastapäev.

Euroopa aastapäeva tähistamine 2007. aastal Brüsselis
Turismibüroo loodud veebisaidil antakse teavet 2007. aastal Brüsselis toimuvate aastapäevaürituste kohta.

Europafest
Saksa valitsuse käivitatud veebisaidil antakse teavet Saksamaal 24.–25. märtsil toimuvate ürituste kohta. Saadaval on ka teave ELi ajaloo kohta.

Euros du village
Veebisaidil on Rooma lepingu 50. aastapäevale pühendatud erirubriik, kus leidub Euroopa prominentide intervjuusid, milles kajastatakse nende vaateid Euroopa tulevikule, isiklikke kogemusi ja Euroopa nägemust.

Vivieuropa
Itaalia peaministri kabineti ELi osakond on käivitanud uue veebisaidi, et anda teavet ELi institutsioonide, programmide, teenuste ja rahastamise kohta ning näidata, kuidas EL on oma kodanike elatustaset parandanud.

50. aastapäev Iirimaal
50. aastapäev Iirimaal Iiri välisministeerium on oma veebisaidil loonud 50. aastapäevale pühendatud erirubriigi, kus on teave riigis toimuvate pidustuste kohta.

 

Fra de Seks til de 27 (Kuuest 27-ni)
Taani veebisait, millel kajastatakse Taani ja ELi suhete ajalugu Taani ajalehtede esiküljelugude vahendusel.  

top

Videod

ELi audiovisuaalse talituse veebisaidil leidub erinevaid videoid, mis illustreerivad Euroopa ülesehitusprotsessi olulisemaid sündmusi.

50 aastat Euroopa koostööd
50 aastat Euroopa koostööd Videofilm käsitleb Euroopa teadusuuringute viimase 50 aasta saavutusi: mobiiltelefonide GSM-standard, WorldWideWeb- arendus ning maailma suurim osakeste füüsika laboratoorium. Videot on näidatud EuroNews-i kanalil ning see on saadaval seitsmes keeles.

Videoklipid programmi MEDIA kohta
Videoklipid programmi MEDIA kohta Videoklippides esitatakse stseene Euroopa menufilmidest, mis on saanud toetust Euroopa audiovisuaaltööstuse toetusprogrammi MEDIA kaudu. Filmilõigud pärinevad filmidest „Hullude korter“, „Goodbye Lenin“, „Amélie Poulain'i imepärane saatus“, „Pianist“, „Billy Elliot“, „Sisemeri“, „Elu on ilus“ ning muudest filmidest. Katkendid on saadaval DVD-kandjal kõigis ELi 23 ametlikus keeles ja Internetis.

Euroopa Parlament ja Euroopa ülesehitamine
Video kajastab kõige pöördelisemaid sündmusi Euroopa Liidu ajaloost, alates Teisest maailmasõjast ja lõpetades 2006. aasta Euroopa põhiseaduse eelnõuga. Valige teid huvitav periood ning vaadake oma silmaga, mis Euroopa siis toimus.

Keskkonnavideod
Keskkonnavideod Videod illustreerivad ELi keskkonnaalast tegevust minevikus, olevikus ja tulevikus õhu, vee, jäätmete, loodusliku ja bioloogilise mitmekesisuse, kodanikukaitse, keemiliste ainete ja kliimamuutuse valdkonnas.

DVD „Euroopa vajab sinu nägemust“
DVDle on salvestatud parim valik Euroopa Komisjoni Esinduse Saksamaal korraldatud noorte loovuskonkursist „Youropean vision“, mis kajastab noorte nägemust Euroopast. Millisena kujutavad noored ette oma Euroopat? 12 Saksamaa linna üliõpilased tegid sellel teemal video.

The Human 50 clip
The Human 50 clip ELi 50. aastapäeva tähistamiseks kogunes üle 900 Euroopa Komisjoni ametniku. Nad moodustasid kujutise "50". Sündmuse jäädvustati 40-sekundilise videoklipina.

EU Tube – vaata ja kuula Euroopat YouTube'is
EU Tube on Euroopa Liidu kanal populaarses YouTube videokeskkonnas. EU Tube'i vahendusel on võimalik vaadata videolippe ELi kampaaniatest, intervjuudest, debattidest, konkreetsetest näidetest ELi seaduste kohaldamisel ning paljust muust. Videod on saadaval erinevates keeltes ning vaatajatel on võimalus neid kommenteerida.

top

Plakatid ja postkaardid

ELi ajaloo tabel
ELi ajaloo tabel Tabeli „Euroopa liigub – ELi lugu“ formaat on A1 (59,4 x 84 cm). Tabel kajastab ELi ajalugu ja üldajalugu alates Teisest maailmasõjast.

Plakat aastapäeva juhtlausega „Üheskoos aastast 1957“
Plakati formaat on A2 (42 x 59,4 cm) ning see on saadaval 23 keeles Europe Direct infopunktidest ja komisjoni esindustest.

Postkaart aastapäeva logoga „Üheskoos aastast 1957
Postkaart aastapäeva logoga „Üheskoos aastast 1957 Saadaval Europe Direct infopunktidest ja Euroopa Komisjoni esindustest.

ELi keskkonnakaitse plakat
Plakat kujutab Euroopa keskkonnakaitset 50 aasta vältel.

ELi 50 aasta olulisemaid tegevusvaldkondi kajastav plakat
ELi 50 aasta olulisemaid tegevusvaldkondi kajastav plakat Värviline plakat formaadis 69 x 91cm, mille on välja andnud Budapestis asuv Euroopa Parlamendi Infobüroo. Plakat kirjeldab Euroopa integratsiooni ja laienemise olulisemaid sündmusi. Siin on ka Rooma lepingu lühiülevaade ning Euroopa kaart, millel on näidatud ELi institutsioonide, organite ja ametite asukoht. Plakat kajastab ka naljakamaid asjaolusid ELi kohta (kõige pikema nimega asukoht) ning siin on ametlike keelte loetelu. Saadaval ainult inglise ja ungari keeles.

top

Taustapildid

Taustapildi allalaadimiseks klõpsake kujutisele. Võite valida kahe resolutsiooni vahel: suur (1024x768) ja väike (800x600).

Taustapildid 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]  800x600

Taustapildid 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]  1024x768

top

Mälestusmünt

Mälestusmünt

Euroopa Liidu 50. aastapäeva tähistamiseks annavad euroala riigid 25. märtsil välja 2-eurose mündi, millel kujutatakse Roomas asuvat Piazza del Campidogliot, kus 25. märtsil 1957 kirjutati alla Rooma lepingule. Esimest korda ajaloo jooksul annavad euroala riigid sama sündmuse mälestuseks ühiselt välja mündi, mille riiklik külg on ühesuguselt kujundatud. Erinevad on ainult keel ja rahapaja tunnus. Kokku väljastatakse

top

Margid ja ümbrikud

Belgia, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küprose, Leedu, Poola, Portugali, Prantsusmaa, Saksamaa ja Sloveenia postiasutused annavad välja mälestusmargid.

Portugali Post andis koostöös komisjoni esindusega 25. märtsil 2007 välja erimargi (kujutab ELi institutsioonide poolt heaks kiidetud ametlikku logo „Üheskoos aastast 1957“), eriümbriku ja väikese infolehe.

Margid

Kreeka postiasustused annavad välja tavalise kaubandusliku väärtusega mälestusmargi, mis on käibel 2007. aastal ning see on mõeldud kõigile postiasutustele, mitte ainult filatelistidele.

 

Iiri Post annab Rooma lepingu 50. aastapäeva puhul välja 55-sendise margi. Samuti antakse välja numismaatiline filateeliaümbrik (ainult 5000), sellega käib kaasas Euroopa Keskpanga vermitud 2-eurone münt.

Margid Küprose postiamet on 3. mail ringlusse laskmiseks kujundanud ja ette valmistanud aastapäevamargi.

 

 

Leedus anti 24. märtsil välja logoga eriümbrik ning aastapäeva erimark. Leedu Post korraldab filateeliahuvilistele ümbrike spetsiaalse tembeldamise.

Margid

25. märtsil andis Poola Post Poolas asuva Euroopa Komisjoni esindusega välja Rooma lepingu 50. aastapäeva logoga ümbriku, templi ja postmargi.

MargidPrantsusmaa postiasutused tähistavad 50. aastapäeva, kasutades postitemplit, mis sümboliseerib solidaarsusust, Euroopa ideaali, mis on aluseks Rooma lepingule.

Märtsist detsembrini 2007 kasutab Saksamaal asuv Euroopa Komisjoni esindus erimarki „Üheskoos aastast 1957“. Tasuta margi saab taotluse tulemusena. 3.–5. mail on Esseni postmargifestivalil saadaval logoga postitempel. Aastapäeva ürituste ajal müüakse Saksamaa filateeliapoodides mälestusümbrikke koos erimargiga.

Margid

Sloveenias asuv Euroopa Komisjoni esindus andis Sloveenia Postiametiga 25. märtsil välja erimargi sloveenikeelse logoga „Üheskoos aastast 1957“..

 

 

Margid

Itaalia postiamet annab Rooma lepingu 50. aastapäeva puhul välja mälestusmargi, millel kujutatakse Palazzo del Campidogliot: lossi, kus lepingule alla kirjutati.

MargidBelgia postiamet annab välja margi, millel kujutatakse kuut asutajariiki (Belgia, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad, Prantsusmaa, Saksamaa), ning ümbriku aastapäeva logoga „Üheskoos aastast 1957“.

MargidHispaania postiamet tähistab 50. aastapäeva erimargiga, mis kujutab Euroopa kaarti, kus liikmesriigid on esitatud eri värvides vastavalt ELiga ühinemise aastale.

top

Muu

Loterii

Hispaania Pimedate Ühing (populaarse loterii ONCE korraldaja) annab aastapäeva puhul välja loteriipileti numbriga 25.03.1957.

top

 

Õigusteave | EUROPA kohta | Otsi | Kontakt | Üles