You are here:

Euroopa Liidu ametlik veebisait

 • ELi tutvustus

  EL lühidalt, institutsioonid ja ametid, liikmesriigid, sümbolid, ajalugu, faktid ja arvandmed

 • ELi teemad

  Eri teemasid käsitlev teave: põllumajandus, ettevõtlus, kultuur, tervishoid...

 • Elamine, töötamine ja reisimine ELis

  Teave õiguste kohta elada, töötada, reisida ja õppida teises ELi liikmesriigis, sealhulgas tervishoiuteenustele juurdepääsu ja tarbijaõiguste kohta

 • Ettevõtlus

  Teave maksude, tolli, kaupade impordi ja ekspordi, ettevõtjaile makstavate rahaliste toetuste kohta

 • ELi õigus

  Leidke teavet ELi lepingute, õigusaktide, kohtupraktika ning selle kohta, kuidas ELi õigust luuakse ja kohaldatakse

 • Dokumendid ja väljaanded

  Leidke ametlikke dokumente, väljaandeid, statistikat, avatud andmeid ja palju muud

 • Lastele

  Mängi mänge ja võta osa viktoriinidest ning saa Euroopa kohta rohkem teada

 • Õpetajatele

  ELi käsitlev õppematerjal, mis sisaldab raamatuid ja kaarte