Aviz juridic | Despre EUROPA | Căutare | Contact
Europa în sărbătoare - Cea de-a 50-a aniversare a Tratatului de la RomaSkip language selection bar (shortcut key=2) 01/02/2008
EUROPA > A 50-a aniversare > Publicaţii şi produse speciale

Publicaţii şi produse speciale

 

Publicaţi

50 de porţi spre viitor - Cele mai importante reuşite ale Europei
50 ways forward - Europe's best successes  Această broşură vă propune o prezentare atrăgătoare şi amuzantă a 50 de exemple care ilustrează modul în care au beneficiat şi vor beneficia în continuare cetăţenii din Europa şi din lume de pe urma cooperării europene.

Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service
Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service  O broşură, disponibilă de asemenea on-line, în care este prezentată, într-un limbaj clar, dezvoltarea şi expansiunea celor patru componente principale ale relaţiilor externe ale UE - comerţ, ajutor pentru dezvoltare, ajutor umanitar şi politică externă – de la semnarea Tratatului de la Roma acum 50 de ani până în prezent Această publicaţie nu este disponibilă decât în limba engleză.

Statistical portrait of the European Union 2007
Statistical portrait of the European Union 2007 Această publicaţie oferă o introducere generală în domeniile de politică şi obiectivele menţionate în preambulul Tratatului CEE şi prezintă un set de 50 de indicatori statistici ai progreselor din aceste domenii şi ai realizărilor din ultimii 50 de ani.

European Union: the next 50 Years
European Union: the next 50 Years  Aceasta este o colecţie de 50 de articole ale unor gânditori şi factori de decizie politică de marcă din toată Europa şi din afara ei. Sunt incluse contribuţii din partea resortisanţilor fiecărui stat membru UE, iar introducerile aparţin dnei Angela Merkel, cancelarul german, şi dlui José Manuel Barroso, preşedintele Comisiei Europene. Publicaţia este o iniţiativă a Financial Times Business şi Agora Projects, în cooperare cu London School of Economics and Political Science.

50 Years Euratom Treaty: Un temps pour le bilan
O publicaţie comemorativă cu ocazia celor cincizeci de ani de la Tratatul Euratom. Cartea oferă o imagine de ansamblu asupra aspectelor istorice ale tratatului, asupra modului în care instrumentele sale au fost puse în aplicare pe durata celor cincizeci de ani de existenţă şi asupra domeniilor principale pe care acesta le acoperă: dezvoltarea cercetării şi difuzarea cunoştinţelor, protecţia sănătăţii şi a mediului, economia nucleară, controlul securităţii nucleare şi utilizarea în scopuri paşnice a materiilor nucleare, relaţiile internaţionale. Cartea va fi publicată în limbile franceză, engleză şi germană în primăvara anului 2007.

The Rome Treaty, 50 years on
Se va edita o carte comemorativă despre proiectul european, realizările şi eşecurile Tratatului de la Roma. Cartea va fi publicată la data de 1 ianuarie 2008 în limbile engleză şi franceză.

The Treaties of Rome and the headlines, 25.3.1957
The Treaties of Rome and the headlines, 25.3.1957 Această culegere - disponibilă în format şi pe hârtie de ziar - a fost publicată cu ocazia aniversării celor 40 de ani şi conţine primele pagini din 32 de ziare din 15 state membre.

Cultural Reflections of Europe on Spain
 O carte care cuprinde 27 articole scrise de către 27 personalităţi ale culturii, fiecare reprezentând unul dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene (150 de pagini cu ilustraţii). Autorii îşi exprimă impresiile, în calitate de cetăţeni europeni, cu ocazia acestei aniversări şi opiniile despre legăturile dintre Spania şi Uniunea Europeană, bazate pe cunoştinţele lor cu privire la cultura spaniolă.

50 years building Europe - Ceea ce aţi dorit mereu să ştiţi despre Europa

50 years building Europe O broşură care se adresează tuturor educatorilor şi altor multiplicatori de informaţie din Spania. Conţine un rezumat al principalelor tematici privind integrarea europeană.

Menudas noticias de Europa
Menudas noticias de Europa Al cincilea număr al acestei reviste periodice despre Europa, adresată copiilor între 8 şi 12 ani, publicată de Reprezentanţa Comisiei Europene în Spania, va fi dedicat celei de-a 50-a aniversări.

Declaraţia de la Berlin
După 50 de ani de la crearea Uniunii Europene, liderii săi actuali s-au reunit la Berlin pentru a-i sărbători aniversarea, în martie 2007. Rezultatul reuniunii este rezumat în Declaraţia de la Berlin. Acest document conţine o viziune pentru UE şi defineşte ambiţiile pentru viitorul Europei.

European Integration Lessons
European Integration Lessons  Această carte, disponibilă în limba lituaniană, a fost concepută pentru a ajuta personalul didactic să abordeze tematicile europene în şcoli. Personalul didactic şi elevii sunt invitaţi să susţină dezbateri pe teme europene şi despre rolul Lituaniei în UE. Această carte va fi distribuită în şcoli.

We are going to Brussels!
We are going to Brussels!  Această broşură este destinată copiilor şi relatează călătoria calului european din Saxonia de Jos (numit „Eurogaloppo”) către Bruxelles pentru a vizita instituţiile europene. Acesta explică ceea ce fac şi cum lucrează instituţiile. Această publicaţie este disponibilă numai în limba germană.

European Economic and Social Committee resolution to celebrate the 50th anniversary of the Treaty of Rome
European Economic and Social Committee resolution to celebrate the 50th anniversary of the Treaty of Rome  La data de 14 martie 2007, CESE a sărbătorit semicentenarul Tratatului de la Roma, în prezenţa dlui Max Kohnstamm, fost secretar al Înaltei Autorităţi a Comunităţii Europene a Cărbunelui şi Oţelului şi asistent al dlui Jean Monnet. Rezoluţia a fost adoptată în şedinţa plenară a CESE.

ECAS Manifesto: 10Cs for the 50th anniversary of the Treaty of Rome
Asociaţia European Citizen Action Service (ECAS) a publicat un manifest din 10 puncte şi lansează un apel în favoarea unei serii largi de reforme pentru a fi aplicate în Uniunea Europeană. Asociaţia susţine că s-a realizat tranziţia de la Europa economică, astfel cum a fost creată de Tratatul de la Roma, către Europa cetăţenilor. Acest document cuprinde 5 pagini şi este disponibil numai în limba engleză.

EU anniversary special supplement
La data de 22 martie 2007, toate cotidianele în limbile estonă şi rusă vor fi distribuite însoţite de un supliment dedicat realizărilor Comunităţii Europene din ultimii 50 de ani şi situaţiei Estoniei la 3 ani de la aderarea sa la UE

50 years of the EU insert
Este vorba de 48 de pagini din publicaţia săptămânală „Newsweek” din Polonia care vor ilustra istoria Tratatului de la Roma, precum şi situaţia Poloniei la 3 ani de la aderarea sa la UE.

Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego
O colecţie specială de eseuri scrise de cunoscuţi profesori universitari polonezi. Cartea va prezenta punctul de vedere al polonezilor în legătură cu crearea şi viitorul Uniunii Europene şi rolul Poloniei în cadrul UE pentru următorii 50 de ani. Disponibilă numai în limba polonă.

The European Idea in Poland in the XX Century
Această carte îi prezintă pe cei mai importanţi intelectuali şi politicieni polonezi ai secolului XX şi contribuţia lor la filosofia integrării europene. Disponibilă numai în limba polonă.

Children's booklet
Să aducem Uniunea Europeană mai aproape de copii! Această broşură editată de Oficiul de informaţii al Parlamentului European din Budapesta le va propune celor mai tineri cetăţeni ai Europei puzzle-uri, abţibilduri, întrebări şi jocuri despre Uniunea Europeană. Publicaţia va fi distribuită la târguri, expoziţii şi în şcoli începând din a doua decadă a lunii septembrie. Disponibilă numai în limba maghiară.

European Economy News: 50 years of economic integration
(Ştiri economice europene: 50 de ani de integrare economică)
O ediţie specială a revistei European Economy News publicate de Comisia Europeană, dedicată integrării economiilor europene. Revista explorează câteva dintre principalele teme ale UE, precum dreptul cetăţenilor de a locui şi lucra oriunde în Europa, moneda unică şi piaţa unică. Disponibilă numai în limba engleză.

50 aastat ühinemist (50 Years of Integration)
Acest supliment special, disponibil în limbile estonă şi rusă , a fost vândut împreună cu cotidienele din Estonia ca supliment gratuit pe toată durata lunii martie, pentru a comemora aniversarea Tratatului de la Roma. Suplimentul cuprinde articole despre diverse teme europene, la care au contribuit oameni politici din Estonia şi din UE.

Fondul Social European: 50 de ani de investiţii în oameni – publicaţie aniversară
Cu ocazia aniversării semicentenarului Fondului Social European (FSE), Comisia Europeană a publicat o carte ilustrată care descrie activităţile FSE pe durata ultimilor cincizeci de ani. Publicaţia este disponibilă în limbile engleză, franceză şi germană. De asemenea, a fost publicată o broşură în 23 de limbi, care promovează informaţii generale referitoare la FSE.

Comisia Europeană 1958-1972: Istorie şi memorii
Această publicaţie reconstituie evenimentele istorice şi, totodată, comemorează primii ani de activitate ai Comisiei Europene, dinaintea primului val de extindere. Autorii cărţii sunt istorici europeni care s-au inspirat din amintirile a aproximativ 120 de persoane care aveau un rol important la acea vreme. Cartea ilustrează crearea Comisiei Europene, debutul şi evoluţia sa politică şi administrativă. Publicaţia este disponibilă în limbile engleză, franceză, germană, italiană şi neerlandeză.

Centrul Comun de Cercetare - 50 de ani de ştiinţă în Europa
Această publicaţie oferă o imagine generală a activităţii pe care Centrul Comun de Cercetare a desfăşurat-o pe durata celor 50 de ani de existenţă – începând cu menţionarea în Tratatul Euratom din 1957, până la transformarea în centrul de ştiinţă şi tehnologie de referinţă al Uniunii Europene. Publicaţia este disponibilă numai în limba engleză

Publicaţii de referinţă

Panorama of the EU
Panorama of the EU Această broşură constituie o scurtă introducere în principalele realizări şi politici ale UE şi cuprinde o hartă a Europei.

Europe in 12 lessons
Europe in 12 lessons Această broşură oferă o amplă prezentare a misiunii UE, explică raţiunile care au stat la baza creării sale şi cum s-a înfăptuit aceasta, modul său de funcţionare şi ceea ce a realizat în beneficiul cetăţenilor.

 

Alte publicaţii

EU Bookshop
EU Bookshop este un serviciu on-line care oferă acces la publicaţiile instituţiilor, agenţiilor şi altor organisme ale UE. Pe lângă librăria on-line, acest serviciu oferă un catalog on-line şi arhiva tuturor publicaţiilor UE.

Easy Reading Corner
Aici puteţi găsi broşuri care explică, într-o manieră extrem de simplă, ce este şi ce face Uniunea Europeană, precum şi hărţi, afişe, cărţi poştale şi broşuri despre UE destinate tinerilor.

top

Site-uri internet

Traité de Rome
Traité de Rome Acest site internet dedicat semicentenarului Tratatului de la Roma şi lansat de guvernul francez cuprinde documente istorice, printre care înregistrări video şi fotografii. Site-ul prezintă istoria Uniunii Europene. De asemenea, sunt incluse contribuţii din partea unor personalităţi europene marcante, precum şi o listă cu toate festivităţile care au loc în Franţa.

Insieme dal 1957
Reprezentanţa Comisiei Europene în Italia a creat o secţiune specială în cadrul site-ului său internet, denumită „Insieme dal 1957” (Împreună din 1957), dedicată în exclusivitate celor mai importante aniversări care au loc în anul 2007: semicentenarul semnării Tratatului de la Roma; un secol de la naşterea lui Altiero Spinelli; cea de-a 20-a aniversare a programului Erasmus şi cea de-a 30-a aniversare a Institutului Universitar European.

Celebrating Europe in Brussels in 2007
Acest site a fost creat de biroul de turism belgian şi oferă informaţii despre festivităţile care au loc la Bruxelles în 2007.

Europafest
Guvernul german a lansat acest site pentru a promova manifestările care se desfăşoară în Germania în zilele de 24 şi 25 martie. Site-ul include, de asemenea, informaţii despre istoria UE.

Euros du village
Acest site internet a lansat o secţiune specială dedicată semicentenarului Tratatului de la Roma, care cuprinde înregistrări video ale unor interviuri cu personalităţi europene care îşi prezintă punctele de vedere în legătură cu viitorul Europei, vorbesc despre propriile experienţe şi despre visul lor european.

Vivieuropa
În Italia, Departamentul de politici europene din cadrul biroului primului ministru a lansat un nou site internet care oferă informaţii despre UE: instituţii, programe, servicii, oportunităţi de finanţare. Materialele furnizate pun accentul pe modul în care Uniunea a contribuit la îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor europeni.

Cea de-a 50-a aniversare în Irlanda
Cea de-a 50-a aniversare în Irlanda Ministerul Afacerilor Externe din Irlanda a creat, în cadrul site-ului său internet, o secţiune specială dedicată semicentenarului, care prezintă festivităţile organizate în această ţară.

 

Fra de Seks til de 27 (De la „Cei şase” la 27)
Un site internet danez care prezintă cronologia relaţiei dintre Danemarca şi UE, astfel cum a fost reflectată pe prima pagină a ziarelor daneze.  

top

Materiale video

Serviciul audiovizual al UE vă pune la dispoziţie înregistrări video care ilustrează momentele semnificative ale construcţiei europene.

50 years of European research
50 years of European research Acest material video pune în evidenţă rezultatele din domeniul cercetării europene din ultimii 50 de ani, printre care se numără crearea centralelor GSM pentru telefoane mobile, dezvoltarea reţelei internet (WorldWideWeb) şi cel mai mare laborator de fizică a particulelor din lume. Materialul a fost difuzat de canalul EuroNews şi este disponibil on-line în şapte limbi.

Înregistrări video despre programul MEDIA
Înregistrări video despre programul MEDIA Este vorba de cinci înregistrări video conţin secvenţe din filme europene de succes care au beneficiat de sprijinul programului MEDIA al UE – dedicat industriei audiovizuale europene. Printre filmele din care provin aceste secvenţe se numără „Euro-Mix”, „Adio,Lenin”, „Amelie”, „Pianistul”, „Billy Elliot”, „Marea dinlăuntru”, „Viaţa e frumoasă”. Secvenţele sunt disponibile pe DVD în toate cele 23 de limbi oficiale ale UE şi on-line.

Parlamentul European şi construcţia europeană
Înregistrarea video prezintă cele mai marcante momente din istoria Uniunii Europene, începând de la cel de-al doilea război mondial până la proiectul de Constituţie europeană din 2006. Puteţi alege perioada care vă interesează şi viziona evenimentele care au avut loc în Europa la acel moment.

Înregistrări video despre mediu
Înregistrări video despre mediu Trecutul, prezentul şi viitorul politicii europene în domeniul mediului vor fi ilustrate pentru următoarele tematici: aer, apă, deşeuri, natură şi biodiversitate, protecţie civilă, produse chimice şi schimbări climatice.

 

DVD „Europa are nevoie de viziunile voastre”
Acest DVD conţine cele mai bune exemple de la concursul de creativitate pentru tineret, organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în Germania, „Youropean vision” (Viziunea voastră asupra Europei), şi prezintă punctul de vedere al tinerilor în legătură cu Europa. Cum văd tinerii viitorul Europei „lor”? Studenţi din douăsprezece oraşe germane au produs un film pentru a ilustra viziunea lor asupra Europei.

De 50 de ani, trup şi suflet – videoclip
De 50 de ani, trup şi suflet – videoclip Pentru a sărbători cei 50 de ani ai UE, peste 900 de membri ai personalului Comisiei Europene au format, împreună, numărul 50. Manifestarea a fost filmată şi este redată într-un videoclip de 40 de secunde.

EU Tube - Sharing the sights and sounds of Europe
(EU Tube – Europa în imagini şi sunet) EU Tube este canalul Uniunii Europene pe site-ul YouTube, unul dintre cele mai populare platforme internet. Sunt prezentate înregistrări video ale campaniilor UE, interviuri, dezbateri, exemple concrete ale aplicării legislaţiei comunitare şi multe altele. Înregistrările video sunt disponibile în diferite limbi, iar persoanele care le vizionează pot aduce comentarii la aceste contribuţii.

top

Afişe şi cărţi poştale

Harta istoriei UE
Harta istoriei UE Harta "Europa în evoluţie – istoria UE", disponibilă în format A1 (59,4 x 84 cm), cuprinde un tabel cronologic al istoriei Uniunii şi al istoriei generale de la al doilea război mondial până în prezent.

Afiş cu logo-ul aniversar „Împreună din 1957”
Afişul, în format A2 (42 x 59,4 cm), este disponibil în 23 de versiuni lingvistice. Disponibil şi prin reţelele Europe Direct şi la reprezentanţe.

Carte poştală cu logo-ul aniversar „Împreună din 1957”
Carte poştală cu logo-ul aniversar „Împreună din 1957” Disponibilă şi prin reţelele Europe Direct şi la reprezentanţe.

Afiş cu istoricul acţiunilor UE în domeniul mediului
Acest afiş ilustrează evoluţia a 50 de ani de măsuri de protecţie a mediului întreprinse de Europa.

Afiş care prezintă principalele evoluţii din Europa ultimilor 50 de ani
Afiş care prezintă principalele evoluţii din Europa ultimilor 50 de ani Afiş plin de culoare, în format 69x91 cm, realizat de Oficiul de informaţii al Parlamentului European din Budapesta. Afişul ilustrează principalele etape ale integrării şi extinderii europene şi cuprinde o scurtă descriere a Tratatului de la Roma, precum şi hărţi impresionante ale Europei, în care sunt evidenţiate sediile instituţiilor, organismelor şi agenţiilor europene. De asemenea, afişul prezintă detalii amuzante despre UE (de exemplu, localitatea cu denumirea cea mai lungă) şi o listă a limbilor oficiale. Disponibil în limbile engleză şi maghiară.

top

Fonduri de ecran

Pentru a descărca un fond de ecran, apăsaţi pur şi simplu pe imagine. Puteţi alege dintre cele două dimensiuni disponibile: mare (1024x768) sau mică (800x600).

Wallpaper 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]

Wallpaper 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]

top

Monedă comemorativă

Commemorative coin

Pentru a comemora semicentenarul Uniunii Europene, la data de 25 martie 2007, ţările din zona euro vor emite o monedă în valoare de 2 euro reprezentând piaţa Campidoglio din Roma. La Palatul Campidoglio s-a semnat, la 25 martie 1957, Tratatul de la Roma. Este pentru prima dată când toate statele zonei euro emit o monedă pentru a comemora acelaşi eveniment, iar faţa naţională a monedei va avea un desen unic. Singurul element care va fi diferit şi specific fiecărei ţări va fi limba textului inscripţionat pe monedă şi a denumirii monetăriei emitente. În total, vor fi emise aproximativ 90 de milioane de monede.

top

Timbre şi plicuri

Serviciile poştale din Belgia, Cipru, Franţa, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Slovenia, Spania, Polonia şi Portugalia vor emite timbre comemorative.

La data de 25 martie 2007, poşta portugheză, în cooperare cu Reprezentanţa Comisiei, va emite un timbru special cu logo-ul oficial adoptat de către instituţiile UE, „Împreună din 1957”, va tipări un plic special şi o mică broşură.

Timbre

Autorităţile poştale din Grecia vor emite un timbru comemorativ la valoarea comercială normală, care va circula în 2007. Timbrul se adresează tuturor utilizatorilor de servicii poştale, nu doar filateliştilor.

 

Poşta irlandeză va emite un timbru comemorativ în valoare de 55c cu ocazia semicentenarului Tratatului de la Roma. De asemenea, va fi emis un album numismatic şi filatelic ca suvenir, în ediţie limitată – numai 5 000 de exemplare – care include o monedă comemorativă în valoare de 2 euro produsă de banca centrală.

Timbre Serviciile poştale cipriote au conceput un timbru aniversar, care va intra în circulaţie la data de 3 mai.

 

 

Ïn Lituania, , la data de 24 martie, se va tipări un plic special cu logo-ul aniversar şi un timbru special pentru a marca evenimentul. Poşta lituaniană va organiza o procedură specială de timbrare pentru filatelişti.

Timbre

La data de 25 martie, poşta poloneză, în cooperare cu Reprezentanţa Comisiei în Polonia, va tipări un plic special cu logo-ul celei de-a 50-a aniversări a semnării Tratatelor de la Roma, va emite un timbru special şi o ştampilă.

TimbrePoşta franceză sărbătoreşte semicentenarul UE prin emiterea unui timbru care simbolizează solidaritatea, una dintre valorile fundamentale ale Europei create prin semnarea Tratatului de la Roma.

În perioada martie-decembrie 2007, Reprezentanţa Comisiei Europene în Germania va folosi ştampila poştală specială cu logo-ul „Împreună din 1957”, disponibilă la cerere, în mod gratuit. De asemenea, o ştampilă cu logo-ul aniversar va fi disponibilă în cadrul târgului de specialitate care are loc la Essen în perioada 3 - 5 mai. Cu această ocazie, un plic special comemorativ şi un timbru aniversar se vor găsi la vânzare atât la târg, cât şi la orice oficiu filatelic din Germania.

Timbre

La data de 25 martie, Reprezentanţa Comisiei şi poşta din Slovenia vor emite un timbru special cu versiunea slovenă a logo-ului aniversar „Împreună din 1957”.

 

 

Timbre

Cu ocazia semicentenarului Tratatului de la Roma, poşta italiană va emite două timbre comemorative reprezentând piaţa de la Palatul Campidoglio, unde a avut loc semnarea tratatului.

TimbrePoşta din Belgia va emite un timbru reprezentând cele şase state membre fondatoare (Belgia, Franţa, Germania, Luxemburg, Italia şi Ţările de Jos) şi un plic cu logo-ul aniversar „Împreună din 1957”.

TimbrePoşta spaniolă va comemora cea de-a 50-a aniversare prin emiterea unui timbru special care reprezintă o hartă a Europei în care ţările Uniunii apar în diferite culori, în funcţie de anul aderării acestora la UE.

top

Altele

Loterie

Organizaţia Naţională a Nevăzătorilor din Spania (ONCE - Organización Nacional de Ciegos Españoles, care organizează o loterie de succes în Spania) va pune în vânzare un bilet de loterie comemorativ cu numărul 25.03.1957.

top

 

Aviz juridic | Despre EUROPA | Căutare | Contact | Începutul paginii