Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot
Eläköön EU! Rooman sopimus 50 vuottaOhita kielivalikko (pikanäppäin=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-vuotisjuhla > Ajankohtaiset julkaisut ja juhlatuotteet

Ajankohtaiset julkaisut ja juhlatuotteet

Julkaisut

50 tietä eteenpäin – EU:n saavutuksia
50 ways forward - Europe's best successes  Tämä kirjanen sisältää 50 esimerkkiä siitä, miten ihmiset Euroopassa ja muualla maailmassa ovat hyötyneet ja hyötyvät tulevaisuudessakin EU-yhteistyöstä.

Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service
Taking Europe to the world - 50 years of the European Commission's External Service  Tässä kirjasessa, joka on saatavilla myös verkossa, kuvataan helppotajuisesti EU:n ulkosuhteiden neljän keskeisen osatekijän – kaupan, kehitysavun, humanitaarisen avun ja ulkopolitiikan – kehitystä ja laajentumista 50 vuoden aikana. Julkaisu on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Statistical portrait of the European Union 2007
Statistical portrait of the European Union 2007 Tässä tilastojulkaisussa esitellään EY:n perustamissopimuksen johdanto-osassa mainitut politiikan alat ja tavoitteet. Eri alojen kehitystä ja 50 vuoden aikana saavutettuja tuloksia tarkastellaan 50 tilastollisen indikaattorin avulla.

European Union: the next 50 Years
European Union: the next 50 Years  Julkaisuun on koottu 50 artikkelia, joiden kirjoittajat on Euroopan ja muun maailman johtavia ajattelijoita ja päättäjiä. Kirjoittajia on kaikista EU-jäsenmaista. Esipuheesta vastaavat Saksan liittokansleri Angela Merkel ja komission puheenjohtaja José Manuel Barroso. Julkaisijat ovat Financial Times Business ja Agora Projects sekä London School of Economics and Political Science.

50 Years Euratom Treaty: Un temps pour le bilan
Euratom-sopimuksen 50-vuotisjuhlajulkaisu. Kirjassa esitellään sopimuksen historiaa, sen soveltamista 50 vuoden aikana ja keskeisiä toiminta-aloja, joita ovat tutkimustoiminnan kehittäminen ja tiedon jakaminen, terveyden- ja ympäristönsuojelu, ydinvoimatalous, ydinmateriaalivalvonta ja ydinmateriaalien rauhanomainen käyttö sekä kansainväliset suhteet. Saatavilla englannin-, ranskan- ja saksankielisenä keväällä 2007.

The Rome Treaty, 50 years on
Euroopan yhdentymisen historiaa sekä Rooman sopimuksen saavutuksia ja puutteita käsittelevä juhlakirja, joka julkaistaan 1.1.2008 (EN, FR).

The Treaties of Rome and the headlines, 25.3.1957
The Treaties of Rome and the headlines, 25.3.1957 Tässä EU:n 40-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistussa kokoelmassa on 32 sanomalehden etusivut 15 jäsenvaltiosta. Julkaisu on sanomalehden muodossa ja sanomalehtipaperilla.

Reflejos culturales de Europa en España
Tämä Euroopan kulttuuria käsittelevä espanjankielinen kirja sisältää 27 artikkelia kulttuurialan edustajilta kustakin EU:n 27 jäsenvaltiosta. Kirjoituksissa tarkastellaan Espanjan kulttuuria sekä Espanjan ja EU:n suhteita EU-kansalaisuuden ja juhlavuoden näkökulmasta. (150 s., kuvitettu)

50 años construyendo Europa - kaikki mitä olet aina halunnut tietää EU:sta
50 años construyendo Europa Kirjanen on suunnattu opettajille ja muille mielipidevaikuttajille Espanjassa. Siinä esitellään tiiviisti Euroopan yhdentymiseen liittyviä keskeisiä kysymyksiä.

Menudas noticias de Europa
Menudas noticias de Europa Euroopan komission Espanjan edustuston julkaiseman, 6–12-vuotiaille lapsille suunnatun Eurooppa-aiheisen aikakausjulkaisun kuudes numero on omistettu 50-vuotisjuhlalle.

Berliinin julistus
Viisikymmentä vuotta Euroopan unionin perustamisen jälkeen nykyisten EU-maiden johtajat kokoontuivat maaliskuun lopulla 2007 Berliiniin vuosipäivän kunniaksi. Kokouksen tulosten pohjalta laadittiin Berliinin julistus, jossa hahmotellaan visio EU:n tulevaisuudesta ja tavoitteista.

Oppitunteja Euroopan yhdentymisestä
European Integration Lessons  Liettuankielinen kirja on tarkoitettu opettajien tueksi heidän valmistellessaan Euroopan unionia käsitteleviä oppitunteja. Opettajia ja oppilaita kannustetaan keskustelemaan EU:hun liittyvistä aiheista ja Liettuan asemasta EU:ssa. Kirjaa jaetaan kouluihin. 

Wir fahren nach Brüssel!
We are going to Brussels!  Lapsille tarkoitetussa kirjasessa Saksan Niedersachsenin osavaltion oma EU-hevonen "Eurogaloppo" matkustaa Brysseliin vierailemaan EU:n toimielimissä. Piirroshahmo selittää kirjasessa, mitä toimielimet tekevät. Kirjanen on saatavilla ainoastaan saksaksi. 

ETSK:n päätöslauselma Rooman sopimuksen 50-vuotispäivän juhlistamiseksi
ETSK:n päätöslauselma Rooman sopimuksen 50-vuotispäivän juhlistamiseksi  Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) juhli 14. maaliskuuta 2007 Rooman sopimuksen 50-vuotispäivää. Juhlallisuuksiin osallistui Euroopan hiili- ja teräsyhteisön korkean viranomaisen entinen pääsihteeri, Jean Monnet'n entinen avustaja Max Kohnstamm, ja niiden yhteydessä ETSK:n täysistunto hyväksyi yksimielisesti päätöslauselman.

ECAS-järjestön manifesti Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlavuonna
Eurokansalaisen toimintapalvelukeskus (ECAS) on julkaissut kymmenkohtaisen manifestin, jossa vaaditaan eri aloja koskevien uudistusten toteuttamista EU:ssa. ECASin mukaan Euroopan unioni on muuttunut Rooman sopimukseen perustuneesta talousyhteisöstä kansalaisten Euroopaksi. Viisisivuinen manifesti on saatavilla ainoastaan englanniksi.

Sanomalehtien EU-juhlaliite
Viron päivälehdissä julkaistaan 22.3. erityisliite, jolla juhlistetaan EU:n 50-vuotisen historian saavutuksia ja Viron kolmivuotista unionijäsenyyttä. Liite julkaistaan sekä viron- että venäjänkielisissä lehdissä.

Newsweek-lehden EU-juhlaliite
Puolassa ilmestyvästä Newsweek-viikkolehdestä omistetaan 48 sivua Rooman sopimuksen historian esittelylle ja Puolan kolmivuotiselle unionijäsenyydelle.

Juhlakirja Euroopan historiasta ja EU:n tulevaisuudesta
Tunnettujen puolalaisten tutkijoiden esseistä koottu juhlakirja, jossa esitellään puolalaisten näkemyksiä Euroopan unionin alkuperästä ja tulevaisuudesta sekä Puolan asemasta EU:ssa tulevien 50 vuoden aikana. Saatavilla ainoastaan puolaksi.

Puola ja Euroopan yhdentyminen viime vuosisadalla
Kirjassa esitellään Puolan viime vuosisadan merkittävimpiä älymystön edustajia ja politiikkoja sekä heidän panostaan Euroopan yhdentymisen ideologian kehitykseen. Saatavilla ainoastaan puolaksi.

EU-esite lapsille
EU tutuksi lapsille! Euroopan parlamentin Budapestin tiedotustoimiston julkaisemassa kirjasessa on EU-aiheisia puuhatehtäviä, tarroja, tietokilpailuja ja pelejä nuorille EU-kansalaisille. Julkaisua jaetaan messuilla, näyttelyissä ja kouluissa syyskuun puolestavälistä alkaen. Saatavilla ainoastaan unkariksi.

European Economy News: 50 years of economic integration
Euroopan komission julkaiseman European Economy News -lehden erikoisnumero. Taloudelliseen yhdentymiseen painottuvassa julkaisussa käsitellään keskeisiä EU-teemoja, muun muassa kansalaisten oikeutta asua ja työskennellä kaikkialla EU:ssa, yhteisvaluuttaa ja sisämarkkinoita. Saatavilla ainoastaan englanninkielisenä.

50 aastat ühinemist (Yhdentymisen 50 vuotta)
Viron päivälehdissä maaliskuussa 2007 Rooman sopimuksen vuosipäivän kunniaksi julkaistu erikoisliite, joka sisältää erilaisia EU-asioita käsitteleviä artikkeleita politiikan vaikuttajilta niin Virosta kuin muualtakin Euroopasta. Saatavilla viron- ja venäjänkielisenä .

Euroopan sosiaalirahaston 50-vuotisjuhlakirja (European Social Fund: 50 years investing in people)
Euroopan sosiaalirahaston 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi komissio on julkaissut kuvateoksen, jossa kerrotaan ESR:n toiminnasta viiden vuosikymmenen aikana. Kirja on saatavilla versiona, jossa on englannin-, ranskan- ja saksankieliset tekstit. Lisäksi on julkaistu ESR-esite, joka sisältää perustiedot Euroopan sosiaalirahaston tavoitteista, tarkoituksesta ja toiminnasta. Esite on saatavilla 23 EU-kielellä.

Euroopan komission historia 1958–1972
Kirja kertoo Euroopan komission toiminnan alkuvuosista ennen EU:n ensimmäistä laajentumista. Sen ovat kirjoittaneet eurooppalaiset historioitsijat noin 120:n komissiossa kyseisellä kaudella työskennelleen henkilön kokemusten pohjalta. Kirjassa kuvataan komission perustamista, sen alkuvaiheen ponnisteluja ja myöhempää poliittista ja hallinnollista kehitystä. Se on saatavilla englanniksi, hollanniksi, italiaksi, ranskaksi ja saksaksi.

Highlights of the JRC - 50 years in science
Yhteinen tutkimuskeskus on EU:n tieteen ja teknologian johtava asiantuntijalaitos. Julkaisussa luodaan katsaus sen 50-vuotiseen historiaan vuoden 1957 Euratom-sopimuksesta aina nykypäivään saakka. Julkaisu on saatavilla ainoastaan englanninkielisenä.

Taustatietoa

Katsaus Euroopan unioniin
Katsaus Euroopan unioniin Tässä esitteessä, joka sisältää myös Euroopan kartan, esitellään lyhyesti EU:n tärkeimmät saavutukset ja politiikat.

12 oppituntia Euroopasta
12 oppituntia Euroopasta Tässä kirjasessa esitellään kattavasti EU:n päämääriä, perustamishistoriaa, toimintaa ja saavutuksia kansalaisten kannalta.

Lisää julkaisuja

EU Bookshop
EU Bookshop -verkkopalvelusta voi tilata EU:n toimielinten, virastojen ja muiden elinten julkaisuja. Verkkokirjakaupan ohella saatavilla on luettelo kaikista EU-julkaisuista, myös arkistoiduista.

Lukunurkka
Lukunurkka-sivuilla on julkaisuja, jotka tarjoavat selkeästi esitettyä perustietoa Euroopan unionista ja sen toiminnasta. Sivuilla on myös karttoja, julisteita ja postikortteja sekä nuorille tarkoitettua lukemistoa.

...lisää

Sivustot

Traité de Rome
Traité de Rome Ranskan valtion virallisella Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlasivustolla esitellään unionin historiaa. Se sisältää myös mielenkiintoista vanhaa materiaalia kuten videoita ja valokuvia sekä eurooppalaisten merkkihenkilöiden kirjoittamia artikkeleita. Sivustolla voi tutustua myös Ranskassa juhlan kunniaksi järjestettäviin tapahtumiin.

Insieme dal 1957
Euroopan komission Italian-edustusto on perustanut verkkosivustolleen "Insieme dal 1957" (Yhdessä vuodesta 1957) -alasivuston, joka on omistettu vuoden 2007 merkkitapahtumille: Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhla, Euroopan yhdentymisen merkkimiehen Altiero Spinellin syntymän 100-vuotispäivä, Erasmus-ohjelman 20-vuotisjuhla ja Firenzen yliopistollisen Eurooppa-instituutin 30-vuotisjuhla.

Celebrating Europe in Brussels in 2007
Brysselin matkailuneuvontatoimiston sivustolla esitellään kaupungissa vuonna 2007 järjestettäviä EU-aiheisia tapahtumia. 

Europafest
Saksan virallisella EU-juhlasivustolla esitellään Saksassa 24.¬-25.3. järjestettäviä tapahtumia sekä EU:n historiaa.

Euros du village
Ranskankielisellä Euros du village -sivustolla on oma Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlalle omistettu osio. Se sisältää mm. videohaastatteluja, joissa eurooppalaiset vaikuttajat kertovat kokemuksistaan sekä esittävät näkemyksiään Euroopan tulevaisuudesta ja eurooppalaisesta unelmastaan.

Vivieuropa
Italian pääministerin kanslian EU-politiikasta vastaava osasto on avannut uuden verkkosivuston, jolla on tietoa EU:n toimielimistä, ohjelmista, palveluista ja rahoituksesta sekä esimerkkejä siitä, miten EU on parantanut kansalaistensa elämänlaatua.

Irlannin juhlasivusto
Irlannin juhlasivusto Irlannin ulkoasiainministeriö on perustanut verkkosivuilleen Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlalle omistetun osion, jossa esitellään erityisesti Irlannissa järjestettäviä tapahtumia.

 

Fra de Seks til de 27 (Kuudesta 27 jäsenvaltioon)
Tanskalainen verkkosivusto, jolla kerrataan Tanskan ja EU:n suhteiden historiaa tanskalaisten sanomalehtien pääuutisten avulla.

...lisää

Videot

EU:n audiovisuaaliyksikön sivustolla voi katsoa videoita Euroopan yhdentymiskehityksen tärkeimmistä tapahtumista.

50 vuotta tutkimusta Euroopassa
50 vuotta tutkimusta Euroopassa Videolla esitellään eurooppalaisen tutkimuksen saavutuksia viimeisten 50 vuoden ajalta, esimerkiksi matkapuhelinten GSM-standardin syntyä, World Wide Webin kehittämistä ja maailman suurinta hiukkasfysiikan laboratoriota. Videota on esitetty EuroNews-kanavalla, ja se on saatavilla seitsemällä kielellä.

Media-ohjelmaa esitteleviä videoita
Media-ohjelmaa esitteleviä videoita Viidessä videokoosteessa on otteita suosituista eurooppalaisista elokuvista, jotka ovat saaneet tukea EU:n audiovisuaalialan Media-ohjelmasta. Koosteissa on kohtauksia muun muassa elokuvista Espanjalainen kimppakämppä (L’Auberge espagnole), Goodbye Lenin, Amélie (Le Fabuleux destin d'Amélie Poulain), Pianisti (The Pianist), Billy Elliot, Meri sisälläni (Mar adentro) ja Kaunis elämä (La vita e bella). Videot ovat saatavilla verkossa sekä DVD:llä kaikilla 23:lla EU:n virallisella kielellä.

Euroopan parlamentti ja EU:n rakentaminen
Videossa esitetään EU:n historian tärkeimpiä tapahtumia toisesta maailmansodasta vuoden 2006 perustuslakiluonnokseen. Valitse ajanjakso ja katso, mitä Euroopassa silloin tapahtui.

Videoita ympäristökysymyksistä
Videoita ympäristökysymyksistä Videoissa esitellään EU:n aiempia, nykyisiä ja tulevia toimia ympäristön hyväksi seuraavilla aloilla: ilma, vesi, jätehuolto, luonto ja sen monimuotoisuus, pelastuspalvelu, kemikaalit ja ilmastonmuutos.

 

DVD "Europe needs your visions"
DVD-julkaisuun on koottu Euroopan komission Saksan edustuston järjestämän nuorille suunnatun "Youropean vision" -kilpailun parhaat palat. Opiskelijat kahdestatoista Saksan kaupungista esittävät omilla videoillaan näkemyksiään Euroopasta ja sen tulevaisuudesta.

Lyhytvideo: Ihmisten 50
Lyhytvideo: Ihmisten 50 EU:n 50-vuotisjuhlan kunniaksi yli 900 Euroopan komission työntekijää koottiin luvun 50 muotoiseen muodostelmaan. Tapahtuma ikuistettiin 40 sekunnin mittaiseen lyhytvideoon.

EU Tube - uutisia ja videoleikkeitä EU:n toiminnasta
EU Tube on EU:n uusi kanava YouTube-videopalvelussa, joka on yksi maailman suosituimmista sivustoista. Kanavalla julkaistaan mm. videoleikkeitä EU-kampanjoista, haastatteluja, keskusteluja ja esimerkkejä EU-sääntöjen käytännön soveltamisesta. Videoita on saatavilla eri kielillä, ja sivustolla kävijät voivat kommentoida niitä.

...lisää

Julisteet ja postikortit

EU:n historiaa esittelevä juliste
EU:n historiaa esittelevä juliste "Muuttuva Eurooppa - Euroopan unionin (EU) historia" -julisteessa esitellään toisen maailmansodan jälkeistä historiaa sekä EU:n näkökulmasta että yleisesti. Julisteen koko: A1 (59,4 x 84 cm).

Juhlavuoden logojuliste "Yhdessä vuodesta 1957"Saatavilla 23 kielellä myös Europe Direct -tiedotuspisteistä ja EU-edustustoista. Julisteen koko: A2 (42 x 59,4 cm).

Juhlavuoden logopostikortti "Yhdessä vuodesta 1957"Juhlavuoden logopostikortti "Yhdessä vuodesta 1957" Saatavilla myös Europe Direct -tiedotuspisteistä ja EU-edustustoista.

EU:n ympäristönsuojelutoimien historiaa kuvaava juliste
Julisteessa esitellään EU:n toimia ympäristön suojelemiseksi 50 vuoden aikajanalla.

EU:n historian merkkitapahtumia kuvaava juliste
EU:n historian merkkitapahtumia kuvaava juliste Euroopan parlamentin Budapestin tiedotustoimiston julkaisemassa värikkäässä julisteessa esitellään Euroopan yhdentymisen tärkeimmät tapahtumat ja laajentumiset. Julisteessa on myös lyhyt kuvaus Rooman sopimuksesta sekä karttoja, joissa esitellään EU:n toimielinten, muiden elinten ja virastojen pääpaikat, hauskoja pikkutietoja EU:sta (esimerkiksi pisin paikannimi) ja luettelo virallisista kielistä. Julisteen koko: 69 x 91 cm. Saatavilla ainoastaan englanniksi ja unkariksi.

...lisää

Taustakuvat

Napsauttamalla kuvaa voit ladata sen taustakuvaksi tietokoneellesi. Valittavissa on kaksi kokoa: suuri (1024 x 768) ja pieni (800 x 600).

Wallpaper 800x600 jpeg - 57 KB [57 KB]  800x600

Wallpaper 1024x768 jpeg - 85 KB [85 KB]  1024x768

...lisää

Juhlaraha

Commemorative coin

Euroalueeseen kuuluvat jäsenvaltiot laskevat EU:n 50-vuotisjuhlan kunniaksi 25.3.2007 liikkeeseen 2 euron juhlarahan. Kolikon kuva-aiheessa toistuvat Rooman Piazza del Campidoglion laattakuviot. Näin muistetaan paikkaa. jossa Rooman sopimus allekirjoitettiin 25.3.1957. Euroalueen maat laskevat nyt ensimmäistä kertaa liikkeeseen yhteisen juhlarahan, jonka kansallisen puolen kuva-aihe on sama. Ainoa maakohtainen erottava tekijä on kieli ja rahapajan leima. Kolikon lyöntimäärä on yhteensä lähes 90 miljoonaa kappaletta.

...lisää

Postimerkit ja kirjekuoret

Belgian, Espanjan, Irlannin, Italian, Kreikan, Kyproksen, Liettuan, Portugalin, Puolan, Ranskan, Saksan ja Slovenian postit julkaisevat juhlapostimerkkejä.

Portugalin posti julkaisee yhteistyössä komission Portugalin edustuston kanssa 25.3.2007 erityispostimerkin, jossa on EU:n virallinen juhlavuoden logo "Yhdessä vuodesta 1957", ensipäivänkuoren ja niihin liittyvän esitteen.

Postimerkit

Kreikan posti julkaisee juhlamerkin, joka on suunnattu kaikille postipalvelujen käyttäjille eikä ainoastaan keräilijöille käytettäväksi tavanomaisena kirjemaksuna koko vuoden 2007 ajan. 

Irlannin posti julkaisee Rooman sopimuksen juhlavuoden kunniaksi 55 sentin arvoisen postimerkin. Samaten julkaistaan PNC-rahakirje (filatelistisen ja numismaattisen kirjekuoren yhdistelmä), jonka painos on rajoitettu (vain 5 000 kpl). Siihen sisältyy keskuspankin liikkeeseen laskema 2 euron erikoisraha.

Postimerkit Kyproksen posti on suunnitellut juhlamerkin, joka lasketaan liikkeeseen 3.5. 

 

Liettuassa julkaistaan 24.3.2007 erityispostimerkki ja erityiskirjekuori, jossa on juhlavuoden logo. Postimerkkeilijöille järjestetään ensipäivänkuoren leimaus Liettuan postitoimistoissa.

Postimerkit

Puolan posti julkaisee 25.3. yhteistyössä Euroopan komission Puolan-edustuston kanssa 50-vuotisjuhlalogolla varustetun kirjekuoren, postimerkin ja ensipäivänleiman.

PostimerkitRanskan posti juhlii 50-vuotiasta EU:ta postimerkillä, joka symboloi Rooman sopimuksessa vahvistettua eurooppalaista solidaarisuuden periaatetta.

Euroopan komission Saksan edustusto käyttää maaliskuusta joulukuuhun 2007 erityistä "Yhdessä vuodesta 1957" -postileimaa, joka on pyynnöstä saatavilla maksutta. Logolla varustettu postileima on saatavissa myös Essenin postimerkkimessuilta 3.-5.5. Juhlakuori ja ¬-merkki ovat myynnissä messujen ajan myös kaikissa Saksan postimerkkikeskuksissa.

Postimerkit

Slovenian posti julkaisee yhdessä Euroopan komission Slovenian edustuston kanssa 25.3. erityismerkin, jossa on sloveeninkielinen "Yhdessä vuodesta 1957" -logo. 

 

 

Postimerkit

Italian posti julkaisee Rooman sopimuksen 50-vuotisjuhlan kunniaksi kaksi juhlamerkkiä, joiden kuva-aiheena ovat sopimuksen allekirjoituspaikan Palazzo del Campidoglion aukion laattakuviot.

PostimerkitBelgian posti julkaisee postimerkin, jonka aiheena ovat kuusi perustajavaltiota (Alankomaat, Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksa), sekä "Yhdessä vuodesta 1957" -logolla varustetun kirjekuoren.

PostimerkitEspanjan posti muistaa 50-vuotispäivää juhlamerkillä, jonka aiheena on Euroopan kartta, jossa EU-maat on merkitty eri värein niiden liittymisvuoden mukaan.

...lisää

Muut tuotteet

Arpa

Espanjalainen sokeain järjestö ONCE, joka harjoittaa laajaa arpajaistoimintaa, julkaisee juhla-arvan tunnuksella 25.03.1957.

...lisää

 

Oikeudellinen huomautus | Tietoa EUROPA-sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun