Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt
Święto Europy - 50. rocznica Traktatu RzymskiegoPomiń pasek wyboru języka (skrót klawiaturowy=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. rocznica > News > Artykuł

Traktat lizboński traktatem na miarę Europy XXI wieku

Traktat lizboński traktatem na miarę Europy XXI wieku

13/12/07

Dzięki nowym ramom prawnym UE będzie lepiej przygotowana, aby zmierzyć się ze stojącymi przed nią wyzwaniami, a jej obywatele będą mieli więcej do powiedzenia.

Podczas długo oczekiwanej uroczystości podpisania nowego traktatu UE, przywódcy 27 państw członkowskich złożyli podpisy pod dokumentem, dając tym samym wyraz swojej woli wprowadzenia Europy w XXI wiek.

Uroczystość odbyła się 13 grudnia we wspaniałym gmachu klasztoru Hieronimitów w Lizbonie.

Aby w pełni zrealizować swój potencjał, UE musi postępować z duchem czasu i się reformować. To właśnie jest celem nowych ram prawnych. Co to jednak oznacza w praktyce? Kto na tym skorzysta? I w jaki sposób?

Korzyści to między innymi:

  • więcej demokracji i przejrzystości − wystarczy milion obywateli UE z kilku państw, aby wezwać Komisję do zaproponowania nowego wniosku legislacyjnego (tzw. inicjatywa obywatelska).  Działania UE będą dokładnie monitorowane, aby zagwarantować, że podejmowane są tylko wówczas, gdy w skali UE można osiągnąć lepsze wyniki niż na szczeblu krajowym;
  • większa skuteczność − od roku 2014 proces decyzyjny będzie oparty na systemie podwójnej większości (55 proc. państw członkowskich reprezentujących przynajmniej 65 proc. ludności UE). UE będzie też mogła sprawniej działać w sprawach związanych z porządkiem publicznym, dążąc do wyeliminowania transgranicznej działalności przestępczej;
  • większe prawa – niedawno podpisana Karta Praw Podstawowych, która posiada w tej chwili taki sam status prawny jak traktaty UE, będzie strzec naszych praw podstawowych;
  • większe znaczenie na arenie międzynarodowej− UE będzie miała osobowość prawną, dzięki czemu wzrośnie jej siła negocjacyjna i jej skuteczność na arenie międzynarodowej.Nowe stanowisko wysokiego przedstawiciela ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa zwiększy siłę oddziaływania i spójność zewnętrznych działań UE.

Europejscy przywódcy osiągnęli porozumienie. Teraz władze krajowe muszą zadecydować o tym, w jaki sposób traktat zostanie ratyfikowany − w drodze referendum, czy też przez parlamenty krajowe. Jest w każdym razie nadzieja na to, że nowy traktat wejdzie w życie przed kolejnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w czerwcu 2009 r.

Wokół traktatu lizbońskiego

Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt | Początek strony