Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με τον EUROPA | Αναζήτηση | Επικοινωνία
Η Ευρώπη γιορτάζει! - 50ή επέτειος της Συνθήκης της ΡώμηςΠαρακάμψτε τη γραμμή επιλογής γλώσσας (πλήκτρο άμεσης πρόσβασης=2) 01/02/2008
EUROPA > 50ή επέτειος > Ειδήσεις και μέσα ενημέρωσης > Άρθρο

Εκσυγχρονισμός της ενιαίας αγοράς της Ευρώπης

Εκσυγχρονισμός της ενιαίας αγοράς της Ευρώπης
Μια σύγχρονη ενιαία αγορά ωφελεί τους καταναλωτές, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους.

30/11/07

Η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά μπαίνει σε νέα τροχιά καθώς η ΕΕ δίνει προτεραιότητα στους καταναλωτές και τις μικρές επιχειρήσεις.

Η μείωση των τιμών, η εξασφάλιση περισσότερων επιλογών για τους καταναλωτές, η ίδρυση ανταγωνιστικών εταιρειών και η προσέλκυση περισσότερων επενδυτών στην Ευρώπη είναι ορισμένα από τα μέχρι σήμερα επιτεύγματα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς DeutschEnglishfrançais στα οποία θα βασιστεί η Επιτροπή ώστε με τις νέες πρωτοβουλίες της να εκσυγχρονιστεί ακόμη περισσότερο η ευρωπαϊκή ενιαία αγορά.

Από τα μέτρα που προτάθηκαν, η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει τη δέσμη μεταρρυθμίσεων για τις τηλεπικοινωνίεςEnglish και προχωρά παρουσιάζοντας προτάσεις για:

  • περισσότερα δικαιώματα για τους καταναλωτέςEnglish – στόχος της Επιτροπής είναι να μπορούν οι καταναλωτές να αλλάζουν τραπεζικό λογαριασμό χωρίς επιβάρυνση καθώς και να υποβάλλουν ομαδικές καταγγελίες κατά εταιρειών
  • εξέταση 23 αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που δεν αξιοποιούν το πλήρες δυναμικό τους υπέρ των καταναλωτών και των επιχειρήσεων
  • μεγαλύτερες ευκαιρίες για τις μικρές επιχειρήσεις με τη θέσπιση νόμου για τις μικρές επιχειρήσεις στην Ευρώπη, τη μείωση της γραφειοκρατίαςEnglish , την αύξηση της πρόσβασης σε ευρωπαϊκά προγράμματα και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας
  • διευκόλυνση της κινητικότητας των ερευνητών, χάρη στο ‘διαβατήριο του ερευνητή’
  • καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων, οι οποίοι μέσω μιας ενιαίας συμβουλευτικής υπηρεσίας θα αξιοποιούν το δικαίωμά τους για ελεύθερη κυκλοφορία και πρόσβαση σε πληροφορίες. Έτσι, η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη συμμόρφωση όλων με τους κανόνες της ενιαίας αγοράς.

Η μεταρρύθμιση θα επιτρέψει στην ενιαία αγορά να αποκομίσει οφέλη από την παγκοσμιοποίηση, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Τα νέα μέτρα θα διευκρινίσουν πώς θα εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ στις δημόσιες και τις κοινωνικές υπηρεσίες, θα επιβεβαιώσουν την ανάγκη για ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίεςEnglish και θα προωθήσουν την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Αν και οι τελευταίες οικονομικές προβλέψεις έδειξαν ενδεχόμενη επιβάρυνση των ρυθμών ανάπτυξης στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, η μεταρρύθμιση της ενιαίας αγοράς δίνει την ευκαιρία να τονωθεί η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και να αυξηθούν οι ρυθμοί ανάπτυξης και η απασχόλησηEnglish . Νέες προτεραιότητες για την ενιαία αγορά αναμένεται να συμφωνηθούν από τους ηγέτες της ΕΕ στην εαρινή σύνοδο κορυφής του 2008.

Λεπτομέρειες για τις μεταρρυθμίσεις.

video Η Ευρώπη θέλει καλά ενημερωμένους πολίτες

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Σχετικά με τον EUROPA | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας