Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти
Европа празнува! - 50-годишнина на Договора от РимSkip language selection bar (shortcut key=2) 01/02/2008
EUROPA > 50-годишнина > Из Европа
Из ЕвропаВ държавите от ЕСПо светаКалендарВидове мероприятия

Европейски дни на заетостта 2007 г.

Други
Дата: 24/09/07 > 29/09/07
Място: 200 европейски града
Държава: Всички държави-членки на ЕС, Норвегия, Исландия и Швейцария
Организатор: В проявата ще участват повече от 200 организатори, включително държавни служби по труда, организации на социалните партньори, търговски камари и всички институции на ЕС (преди всичко представителствата на Комисията и всички имащи отношение към въпроса мрежи на Комисията като EURES, Europe Direct и Евро Инфо Центрове).
Повече информация: http://ec.europa.eu/eures/home.jsp?lang=bg
Европейски дни на заетостта 2007 г.

Създаване на работни места и стимулиране на мобилността на работещите в ЕС – Европейската комисия дава старт на „Европейски дни на заетостта 2007 г.“.

Очаква се тазгодишните Дни на заетостта да привлекат повече от 150 000 търсещи работа и потенциални работодатели по време на организираните в над 200 европейски града трудови борси. Проявата представлява уникална възможност за среща с фирми и предприятия и за достъп до 1 млн. работни места, публикувани онлайн от EURES – европейският портал за трудова мобилност. Чрез мрежата си от 800 съветници порталът помага на работещите от ЕС и техните семейства, като предлага насоки и съвети за възможностите за работа и живот и за условията на труд в Европейското икономическо пространство.

Принципът на Европейските дни на заетостта е да се създаде възможност за пряк контакт между работодатели и търсещи работа, за да се подпомогне процеса на наемане и да се предложат възможности за работа в други страни от ЕС. По време на проявата през 2006 г. бяха запълнени няколко хиляди свободни работни места. Освен директни срещи между хората, Дните на заетостта предлагат още стотици прояви и инициативи – като дни на отворените врати в държавните служби по труда, семинари, информационни и културни събития.

Денят на заетостта в Брюксел ще се проведе на 29 септември в Берлемон – централната сграда на Комисията.

Правна информация | За EUROPA | Търсене | За контакти | Начало на страницата