Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Teagmháil | Cuardach
EUROPA > Debate Europe
click to readNuacht is Déanaí
x

Daonlathas - Agallamh - Díospóireacht

Glac páirt san fhóram!

Cabhraigh chun treo a thabhairt don Eoraip.  Glac páirt sa phlé agus tabhair dúinn do thuairimi faoi na dúshláin atá roimh an Eoraip inniu.

Dar leat, an bhfuil an treo ceart aici? An bhfeidhmíonn na hinstitiúidí nuair is gá dáiríre? An mbíonn siad ag cur isteach ró-mhinic ar nithe beaga, agus ag déanamh faillí i rudaí is tábhachtaí, amhail poist a fháil nó tomhaltóirí a chosaint?   Cad é do sheasamh sa phlé faoin athrú aeráide

Cá gcríochnaíonn an Eoraip, dar leat?  Tapaigh an deis seo chun tionchar a imirt ar an mbealach atá romhainn.