Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Kontaktperson | Sökning
EUROPA > Debate Europe
click to readSenaste nytt
x

Demokrati – Dialog – Debatt

Gå med i forumet

Hjälp till att styra EU:s framtid.
Delta i så många debatter du vill och berätta vad du anser om de utmaningar EU står inför.

Tycker du att EU rör sig i rätt rikting? Satsar institutionerna på områden som verkligen är viktiga? Blandar de sig i för mycket på oviktiga områden och för lite på andra, t.ex. när det gäller att skapa nya jobb och skydda konsumenterna? Vilken är din ståndpunkt i debatten om klimatförändringen?

Var tycker du att EU:s gränser bör dras? Ta chansen att berätta hur du ser på framtiden.