Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Kontaktperson | Sökning
EUROPA > Debate Europe >Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet

Gå med i forumet - Val till Europaparlamentet

Sedan de första Europaparlamentsvalen för 30 år sedan har EU växt från 9 till 27 länder. Världen är i ständig förändring och ställer hela tiden EU inför nya problem. Vet du vilka ledamöter som företräder dig i Europaparlamentet och vad de har för befogenheter? Vilka frågor de arbetar med? Hur du kan kontakta dem? Har du redan bestämt vem du ska rösta på?

Diskutera dessa och andra frågor i vårt forum och säg sedan din mening i Europaparlamentsvalen i juni 2009!