Fógra dlíthiúil | Maidir leis an láithreán seo | Teagmháil | Cuardach
EUROPA > Debate Europe > Na toghcháin Eorpacha

Na toghcháin Eorpacha

Glac páirt san fhóram! - Na toghcháin Eorpacha

Ón gcéad toghchán Eorpach a bhí ann 30 bliain ó shin, mhéadaigh an tAE ó 9 go 27 tír, ag dul i ngleic le dúshláin idir difriúla is deacair i ndomhain atá ag athrú. An bhfuil fhios agat cé hé/í atá ina (h)ionadaí duit i bParlaimint na hEorpa? Cén cumhachtaí atá acu? Cén ábhair atá a bplé acu? Conas is féidir dul i dteagmháil leo? An bhfuil fhios agat go fóill cé leis a chaithfidh tú do vóta?

Tig leat na ceisteanna seo a phlé nuair a chláróidh tú lenár bhfóram agus bíodh guth agat maidir leis an toghchán Eorpach i Mí an Mheithimh 2009.