Právne oznámenie | O tejto stránke | Kontakt | Vyhľadávanie
EUROPA > Debate Europe > Európske voľby

Európske voľby

Zapojte sa do fóra - Európske voľby

Od prvých volieb do Európskeho parlamentu spred 30 rokov sa EÚ rozrástla z 9 na 27 krajín a rieši diametrálne odlišné problémy v rýchlo sa meniacom svete. Viete kto sú vaši zástupcovia v Európskom parlamente? Aké majú právomoci? Aké záležitosti riešia? Ako sa s nimi môžete spojiť? Už ste sa rozhodli komu odovzdáte hlas v blížiacich sa voľbách?

O takýchto a podobných otázkach môžete diskutovať na jednom z našich fór a potom odovzdať svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu v júni 2009.