Právne oznámenie | O tejto stránke | Kontakt | Vyhľadávanie
EUROPA > Debate Europe
click to readNajnovšie správy
x

Demokracia - Dialóg – Diskusia

Zapojte sa do fóra

Pomôžte určiť smerovanie Európy v budúcnosti. Zapojte sa do neobmedzeného množstva fór a poskytnite nám vaše pohľady na výzvy, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Myslíte si, že sa uberá správnym smerom? Prispievajú inštitúcie k riešeniu problémov tam, kde je to potrebné? Vŕtajú sa inštitúcie vo všedných oblastiach a unikajú im ostatné oblasti, ako napríklad zabezpečovanie pracovných miest a ochrana spotrebiteľa? Aký je váš postoj k diskusii o zmene klímy?

Kde by podľa vás mali byť hranice Európy? Využite svoju príležitosť osobne ovplyvniť budúce smerovanie.