Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt
Święto Europy - 50. rocznica Traktatu RzymskiegoPomiń pasek wyboru języka (skrót klawiaturowy=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. rocznica > W krajach UE > Polska

Polska

W całej EuropieW krajach UENa świecieKalendarzRodzaj wydarzenia
MłodzieżMłodzież 01/01/07 > 15/01/07Cała Polska
Traktaty Rzymskie jako ogniwo w procesie integracji europejskiej

Traktaty Rzymskie jako ogniwo w procesie integracji europejskiej

Celem konkursu na plakat jest upamiętnienie 50 rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich oraz umożliwienie młodym artystom zabrania głosu w debacie wokół idei integracji europejskiej ››  więcej

InneInne 02/01/07 > 21/12/07Warszawa/Cała Polska - Polska
Wykłady otwarte na temat Traktów Rzymskich

Wykłady otwarte na temat Traktów Rzymskich

Wykłady mające na celu zaprezentowanie treści i postanowień Traktatów Rzymskich, jego znaczenia dla procesu integracji europejskiej, stopnia realizacji zawartych w nim postulatów oraz wyzwań stojących przed Unią Europejską w przyszłości. ››  więcej

MłodzieżMłodzież 02/01/07 > 10/09/07Cała Polska
Moja szkoła w Unii Europejskiej

Moja szkoła w Unii Europejskiej

W ramach programu „Moja szkoła w Unii Europejskiej” , skierowanego do młodzieży, przeprowadzany jest konkurs na opracowania pisemne dotyczące Traktatów Rzymskich. ››  więcej

KonferencjaKonferencja 15/01/07Warszawa - Polska
50. rocznica Traktatów Rzymskich i co dalej?

50. rocznica Traktatów Rzymskich i co dalej?

Celem spotkania jest wymiana idei i przemyśleń dotyczących tematów związanych z Unią Europejską, a w szczególności: Przyszłość Unii Europejskiej; Priorytety polityki komunikacyjnej Komisji Europejskiej na 2007. ››  więcej

MłodzieżMłodzież 20/01/07 > 15/02/07Warszawa - Polska
Konkurs dla studentów

Konkurs dla studentów

Konkurs dla studentów na projekt deklaracji upamiętniającej pięćdziesięciolecie Traktatów Rzymskich. Projekt powinien odnotowywać osiągnięcia integracji europejskiej, określać wyzwania stojące przed UE i wytyczać kierunki jej rozwoju w nadchodzących dziesięcioleciach. Ma być hipotetycznym dokumentem, jaki mogliby przyjąć szefowie państw i rządów UE na posiedzeniu Rady Europejskiej w Berlinie 24-25 marca 2007. ››  więcej

MłodzieżMłodzież 12/02/07 > 01/03/07Cała Polska - Polska
Konkurs: Twoja Europa Twoja Przyszłość

Konkurs: Twoja Europa Twoja Przyszłość

Konkurs na projekt działania umożliwiającego aktywny udział młodzieży w debacie nt. przyszłego kształtu Unii Europejskiej. ››  więcej

MłodzieżMłodzież 12/02/07 > 01/03/07Cała Polska - Polska
„Moja Europa Moja Przyszłość”

„Moja Europa Moja Przyszłość”

Konkurs skierowany jest do ludzi w wieku 18-26. Mają oni za zadanie przygotować esej, w którym podzielą się swoimi przemyśleniami na temat przyszłego kształtu Europy. Celem konkursu jest wyłonienie jednego z reprezentantów polskiej młodzieży na pierwszy w historii Szczyt Młodzieży UE, który odbędzie się w Rzymie w dn. 24-25 marca 2007. ››  więcej

MłodzieżMłodzież 02/03/07Warszawa - Polska
Twoja Europa Twoja Przyszłość

Twoja Europa Twoja Przyszłość

Celem całodziennego spotkania jest wymiana opinii nt. wizji przyszłej Europy, wyzwań stojących przed edukacją i znaczenia aktywnego obywatelstwa. ››  więcej

KonferencjaKonferencja 21/03/07Warszawa - Polska
Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego

Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego

„...Tworzyć Europę – znaczy po pierwsze służyć idei...”/ P.H. Spaak/. Pytanie o aktualność ww. słów będzie jednym z głównych tematów organizowanej przez UKIE konferencji. ››  więcej

WystawaWystawa 22/03/07 > 26/12/07Warszawa - Polska
Traktaty Rzymskie jako ogniwo w procesie integracji europejskiej

Traktaty Rzymskie jako ogniwo w procesie integracji europejskiej

Wystawa 39 nagrodzonych i wyróżnionych plakatów upamiętniających 50 rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich. ››  więcej

KonferencjaKonferencja 19/04/07Warszawa - Polska
O jedność Europy. Polska myśl europejska w XX wieku

O jedność Europy. Polska myśl europejska w XX wieku

Celem konferencji będzie zaprezentowanie i/lub przypomnienie najważniejszych polskich myślicieli i ich wkładu w europejską myśl integracyjną. ››  więcej

InneInne 08/05/07 > 30/09/07Cały kraj - Polska
Ludzka Twarz Europejskiego Funduszu Społecznego

Ludzka Twarz Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem konkursu, wpisującego się w obchody 50-lecia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), jest wyłonienie prac, które w przystępny sposób ukazują jak wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego trafia do zwykłego człowieka i zmienia jego życie. ››  więcej

Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt | Początek strony