Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt
Święto Europy - 50. rocznica Traktatu RzymskiegoPomiń pasek wyboru języka (skrót klawiaturowy=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. rocznica > W krajach UE > Polska
W całej EuropieW krajach UENa świecieKalendarzRodzaj wydarzenia

Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego

Konferencja
Data: 21/03/07
Miejsce: Belweder/ Warszawa
Kraj: Polska
Uczestnicy: Środowiska akademickie, przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, mediów, dyplomaci z krajów UE akredytowani w Polsce
Organizatorzy: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Więcej: www.ukie.gov.pl
Tożsamość Starego Kontynentu i przyszłość projektu europejskiego

„...Tworzyć Europę – znaczy po pierwsze służyć idei...”/ P.H. Spaak/. Pytanie o aktualność ww. słów będzie jednym z głównych tematów organizowanej przez UKIE konferencji.

„...Tworzyć Europę – znaczy po pierwsze służyć idei...” to  słowa jednego z twórców Traktatu Rzymskiego Paula Henriego Spaaka. W 50 lat po wypowiedzeniu tych słów Urząd Komitetu Integracji Europejskiej organizuje konferencję, której głównym celem jest próba refleksji nad wartościami i ideami, które legły u podstaw konstrukcji europejskiej. Planowane jest przeprowadzenie dyskusji na temat przyszłości Unii Europejskiej i roli, jaką Polska powinna odegrać w Unii w perspektywie najbliższych lat i kolejnego pięćdziesięciolecia.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali najwybitniejsi przedstawiciele europejskiej myśli integracyjnej, m.in. prof. Roberto de Mattei - Università di Roma, prof. Roger Scruton – University of Buckingham, Alain Lamassoure – Parlament Europejski, dr Marek Cichocki – Centrum Europejskie Natolin, dr Paweł Milcarek – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  

Informacja prawna | O portalu EUROPA | Szukaj | Kontakt | Początek strony