Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt
Evropa slaví! - 50. výročí Římské smlouvyPřeskočit lištu s výběrem jazyků (klávesnicová zkratka =2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročí > V zemích EU > Česká republika
V EvropěV zemích EUVe světěKalendářDruhy akcí

EP Generation: cesta ke společné Evropě

Evropský parlament a já: 50 let od Římských smluv

Jiné
Kdy: 01/03/07 > 29/02/08
Kde: Všechny regiony České republiky
Země: Česká republika
Účinkující: Studenti středních a vysokých škol, odborná veřejnost, širší veřejnost
Pořadatel: Hlavními nositeli projektu je Nadace Konráda Adenauera (KAS), Institut pro evropskou politiku EUROPEUM a Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity.Na sérii regionálních debat a seminářů se organizačně podílí také Odbor pro informování o evropských záležitostech MMR ČR a vládní síť regionálních Eurocenter.
Další informace: www.europeum.org, www.iips.cz, www.euroskop.cz
EP Generation: cesta ke společné Evropě

Tento projekt nabízí sérii 13 regionálních debat pro širokou veřejnost, 13 seminářů pro středoškolské studenty v jednotlivých krajích, mezinárodní konferenci, letní školu věnovanou Evropskému parlamentu, dvě série přednášek a seminářů na vybraných vysokých školách v ČR (Masarykova univerzita v Brně, Univerzita Karlova v Praze) a pravidelné publikování zpráv, analýz a link dossier o Evropském parlamentu na portálu www.euractiv.cz.

13 debat v krajích pro širokou veřejnost se bude konat v květnu a červnu 2007 za účasti poslanců EP a expertů pořádajících organizací.

13 seminářů pro středoškolské studenty o roli a fungování Evropského parlamentu se soustředí na prvovoliče v příštích volbách do EP. Cílem je zábavnou formou zvýšit povědomí o fungování a důležitosti této instituce. Součástí seminářů bude vyhlášení soutěže o nejlepší esej. Vítěz/ka z každého kraje se bude moci účastnit mezinárodní konference v Praze.

Letní škola, organizovaná Mezinárodním politologickým ústavem Masarykovy univerzity v Brně, se soustředí na prohloubení znalostí o Evropském parlamentu a EU. Letní školy se bude účastnit 40 vybraných studentů středních škol (na základě motivačního dopisu a doporučení vyučujícího). Letní škola bud propagována na jednotlivých regionálních seminářích.

Mezinárodní konference s názvem „Evropský parlament 50 let od podpisu Římských smluv“ se uskuteční v září či říjnu v Praze. Konference by se měli zúčastnit jak akademici a experti, tak politici a poslanci/poslankyně EP.

Univerzitní kurs – cyklus 6 přednášek a 6 seminářů o roli a fungování EP v rámci zimního semestru 2007/2008 proběhne na Masarykově univerzitě a Karlově univerzitě pro zapsané studenty relevantních oborů. Studenti po úspěšném absolvování kurzu získají 4 ECTS kredity.

Zpravodajství, analýzy a link dossier na www.euractiv.cz – v průběhu celého projektu je na portálu euractiv.cz v provozu sekce přinášející minimálně 6 zpráv měsíčně o činnosti EP a dále uveřejní celkem 2 analýzy a 3 link dossiers na různá témata související s EP. Portál se bude také podílet na medializaci a propagaci jednotlivých akcí, pořádaných v rámci projektu.

Dalšími výstupy projektu jsou: Sborník z mezinárodní konference, brožura „Já a Evropský parlament: kde je mé místo v Evropě?“ a CD-ROM o EP, vytvořené pro regionální debaty, 13 nejlepších esejů o EP a studijní podklady k univerzitnímu kurzu.

Právní upozornění | O portálu EUROPA | Hledat | Kontakt | Začátek stránky