Õiguslik teave | Veebilehe kohta | Kontakt | Otsi
EUROPA > Debate Europe > Euroopa tulevik

Euroopa tulevik clips

Euroopa tulevik

JoÜhine foorumiga - Ütle oma arvamus Euroopa tuleviku kohta!

13. detsembril 2007 kirjutasid Euroopa Liidu kõigi liikmesriikide riigi- ja valitsusjuhid alla Lissaboni lepingule. Lepingu eesmärk on muuta Euroopa Liit tõhusamaks, demokraatlikumaks ning läbipaistvamaks. EL saab olema vahendid edasiminemiseks ning praegu Euroopa ees seisvate strateegiliste väljakutsete lahendamiseks. Mis toimub tulevikus? Meil on selle puhul vaja võtta ühine seisukoht. Peame olema visionäärid ning aitama kujundada homset Euroopat. Kuidas peaks EL teie arvates kasutama oma suuremat võimekust otsuste vastuvõtmisel? Kas EL peaks rohkem tegutsema rahvusvahelisel areenil? Milliseid kolme põhimeedet peaks EL teie arvates lähitulevikus rakendama? Koostame ühiselt pildi tuleviku Euroopast!