Právní upozornění | Informace k těmto stránkám | Vyhledávání | Kontakt
EUROPA > Debate Europe > Budoucnost Evropy

Videoklipy na téma budoucnosti Evropy

Budoucnost Evropy

Vstup na fórum - Jakou Evropu si přejete?

Dne 13. prosince 2007 podepsali nejvyšší představitelé všech členských států Evropské unie Lisabonskou smlouvu. Cílem této smlouvy je efektivnější, demokratičtější a transparentnější unie. Evropa bude moci lépe reagovat na strategické výzvy, před nimiž dnes stojí. Ale co zítra? Potřebujeme vizi budoucnosti Evropy. Zkuste si představit svou vlastní vizi a pomozte nám určit budoucí podobu EU. Rozhodovací proces bude efektivnější, ale jak by jej podle vás měla EU uplatňovat? Měla by se více angažovat na mezinárodní scéně? Pokud byste měli jmenovat tři opatření, jež by EU měla v nejbližší budoucnosti navrhnout, která by to byla? Představte si, jakou Evropu byste v budoucnosti chtěli.