Právne oznámenie | O tejto stránke | Kontakt | Vyhľadávanie
EUROPA > Debate Europe > Budúcnosť Európy

Videoklipy na tému budúcnosť Európy

Budúcnosť Európy

Zapojte sa do fóra - Vyjadrite sa k budúcnosti Európy!

VDňa 13. decembra 2007 podpísali hlavní predstavitelia všetkých 27 členských štátov Európskej únie Lisabonskú zmluvu. Táto zmluva by mala pomôcť Únii k väčšej efektivite, demokracii a transparentnosti. Európa tak bude lepšie vybavená na svoju ďalšiu cestu vpred a pripravená riešiť strategické výzvy dneška. Ale čo so zajtrajškom? Potrebujeme definovať víziu budúcnosti Európy. Potrebujeme, aby ste použili svoje vizionárske schopnosti a pomohli nám načrtnúť Európu zajtrajška. Ako by podľa vás mala EÚ uplatniť svoj vylepšený mechanizmus prijímania rozhodnutí? Mala by sa viac zapájať do medzinárodných záležitostí? Ktoré tri hlavné opatrenia by podľa vás mala EÚ navrhnúť v najbližšej dobe? Vysnívajme si budúcu Európu!