Právní upozornění | Informace k těmto stránkám | Vyhledávání | Kontakt
EUROPA > Debate Europe
click to readPoslední novinky
x

Democracy - Dialogue – Debate: The Budoucnost Evropy

Vstup na fórum

Pomozte nalézt budoucí podobu Evropy. Zapojte se do libovolného počtu diskuzí a sdělte nám svůj názor na problémy, před nimiž Evropa stojí.

Jde podle vás Evropa správným směrem? Jsou její instituce prospěšné tam, kde je to vskutku třeba? Pletou se příliš do nepodstatných oblastí a dělají málo v těch podstatných jako zaměstnanost či ochrana spotřebitelů? Co si myslíte o boji proti změně klimatu?

Kde podle vás leží hranice Evropy? Využijte této příležitosti a přispějte k určení směru, jímž se Evropa vydá.