Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Kontaktperson | Sökning
EUROPA > Debate Europe> Om webbplatsen

Webbplatsen ”Debate Europe”

Demokrati, dialog och debatt är de tre metoder som EU-kommissionen använder för att lyssna aktivt och föra en dialog med medborgarna.  
Dina åsikter är viktiga. EU-kommissionen vill att personer från alla grupper och samhällsskikt ska använda den här webbplatsen, så att vi får en bild av vad allmänheten anser. Här ska ni kunna få kontakt med varandra och med de anställda vid EU:s institutioner. De frågor som debatteras rör de största utmaningar som EU för närvarande står inför – det här är din chans att säga vad du tycker, vad som oroar dig och vad som engagerar.

För att delta i debatten måste du först registrera dig.
Vi som arbetar med ”Debate Europe” ser fram emot att få ta del av dina åsikter!