Teisinė informacija | Apie šį tinklalapį | Kontaktai | Paieška
EUROPA > Debate Europe > Apie šį tinklalapį

Apie svetainę „Debate Europe“

Demokratija, dialogas ir diskusijos – tai trys priemonės, kuriomis Europos Komisija aktyviai naudojasi, kad išklausytų piliečius ir įsitrauktų į dialogą su jais.
Jūsų nuomonė labai svarbi. Kviesdama į forumą pačius įvairiausius žmones Komisija nori iš jame vykstančių diskusijų sužinoti visuomenės nuomonę. Turėsite galimybę pabendrauti vieni su kitais ir su Europos institucijų darbuotojais. Bus diskutuojama apie svarbiausius uždavinius, kurios Europai dabar tenka spręsti. Tai proga jums pareikšti nuomonę ir išsakyti rūpesčius.

Jei norite įsitraukti į diskusiją, reikia užsiregistruoti.
„Debate Europe“ komanda laukia jūsų minčių!