Правна информация | За този сайт | За контакти | Търсене
EUROPA > Debate Europe> За този сайт

За уебсайта „Debate Europe“

Демокрация, диалог и дебат са трите канала, които Европейската комисия активно използва, за да изслушва гражданите и да говори с тях.
Вашето мнение има значение: привличайки хора от всички сфери на живота, Комисията ще използва форума, за да проучи какво е общественото мнение. Ще имате възможност да контактувате помежду си и с персонала на европейските институции.

Темите на дебатите отразяват най-големите предизвикателства пред Европа: това е вашата възможност да изразите вижданията и опасенията си.
За да участвате в дебата първо трябва да се регистрирате. Екипът на „Дебат Европа“ очаква вашите мнения!