Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι vέα; | Συνήθεις ερωτήσεις | Για τον EUROPA | Ευρετήριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία
Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα Προσπεράστε την επιλογή γλωσσών και πηγαίνετε στο κύριο περιεχόμενο (πλήκτρο πρόσβασης = 2)
EUROPA > Η ΕΕ με μια ματιά > Η Ευρώπη σε 12 μαθήματα > Το χρονικό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
Η ΕΕ με μια ματιά - επιστροφή στην αρχική σελίδα
Κάντε κλικ στο μάθημα που σας ενδιαφέρει
Τι εξυπηρετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση;
Τα σημαντικά ιστορικά στάδια
Η διεύρυνση
Πώς λειτουργεί η Ένωση;
Με τι ασχολείται η Ένωση;
Η ενιαία αγορά
Οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ
Προς μια κοινωνία που βασίζεται στη γνώση
Η Ευρώπη των πολιτών
Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη
Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο
Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης;
Το χρονικό της ευρωπαϊκής ενοποίησης

Το χρονικό της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

1948
7-11 Μαΐου 

Η Διάσκεψη της Χάγης: περισσότεροι από χίλιοι αντιπρόσωποι από 20 ευρωπαϊκές χώρες συζητούν για τις νέες μορφές συνεργασίας στην Ευρώπη. Εκφράζονται υπέρ της δημιουργίας μιας «Ευρωπαϊκής Συνέλευσης».

1949
27-28 Ιανουαρίου

Η Διάσκεψη της Χάγης έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του Συμβουλίου της Ευρώπης. Θα έχει έδρα το Στρασβούργο.

Το ίδιο έτος αρχίζει να συντάσσεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, που υπεγράφη στη Ρώμη το 1950 και τέθηκε σε ισχύ το Δεκέμβριο του 1953.

Με την πάροδο του χρόνου, σχεδόν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες γίνονται μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης.

1950
9 Μαΐου 

Ο γάλλος υπουργός των εξωτερικών Ρομπέρ Σουμάν εκφωνεί βαρυσήμαντη ομιλία με προτάσεις που βασίζονται στις ιδέες του Ζαν Μονέ. Προτείνει να τεθεί η παραγωγή άνθρακα και χάλυβα της Γαλλίας και της Γερμανίας υπό κοινό έλεγχο στο πλαίσιο μιας νέας οργάνωσης στην οποία μπορούν να συμμετέχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Επειδή η ημερομηνία αυτή έχει ανακηρυχθεί ως ημερομηνία γέννησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 9η Μαΐου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως η «Ημέρα της Ευρώπης».

Αρχή σελίδας
1951
18 Απριλίου

Στο Παρίσι, έξι χώρες ( Βέλγιο, Γαλλία, Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Κάτω Χώρες) υπογράφουν την ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Η Συνθήκη αυτή τίθεται σε ισχύ στις 23 Ιουλίου 1952 για περίοδο 50 ετών.

1955
1-2 Ιουνίου

Σε συνεδρίασή τους στη Μεσίνα, οι υπουργοί εξωτερικών των έξι χωρών αποφασίζουν να επεκταθεί η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας.

1957
25 Μαρτίου

Στη Ρώμη, τα έξι ιδρυτικά κράτη υπογράφουν τις Συνθήκες για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (Ευρατόμ). Οι συνθήκες αυτές τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1958.

Αρχή σελίδας
1960
4 Ιανουαρίου

Με προτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου, με τη Σύμβαση της Στοκχόλμης ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών (στην οποία συμμετέχουν και ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της ΕΟΚ).

1962
30 Ιουλίου

Θεσπίζεται μια Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ).

1963
14 Ιανουαρίου

Σε συνέντευξη τύπου, ο στρατηγός Ντε Γκωλ αναγγέλλει ότι η Γαλλία θα ασκήσει βέτο στην ένταξη του Ηνωμένου Βασιλείου στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

20 Ιουλίου
Στην πόλη Γιαουντέ, υπογράφεται συμφωνία συνδέσεως μεταξύ της ΕΟΚ και 18 αφρικανικών κρατών.

Αρχή σελίδας
1965
8 Απριλίου

Υπογράφεται Συνθήκη για τη συγχώνευση των εκτελεστικών οργάνων των τριών Κοινοτήτων και για τη δημιουργία ενός ενιαίου Συμβουλίου και μιας Ενιαίας Επιτροπής. Η Συνθήκη τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1967.

1966
29 Ιανουαρίου

Ο «συμβιβασμός του Λουξεμβούργου». Μετά από μια πολιτική κρίση, η Γαλλία δέχεται να λάβει πάλι μέρος στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου όταν επιτυγχάνεται συμφωνία για τη διατήρηση της αρχής της ομοφωνίας σε περίπτωση που διακυβεύονται «ζωτικά εθνικά συμφέροντα».

1968
1η Ιουλίου

Καταργούνται πλήρως οι δασμοί για τα βιομηχανικά προϊόντα, 18 μήνες πριν τη λήξη του χρονοδιαγράμματος, και θεσπίζεται κοινό εξωτερικό δασμολόγιο.

Αρχή σελίδας
1969
1-2 Δεκεμβρίου

Στη Σύνοδο Κορυφής της Χάγης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της ΕΟΚ αποφασίζει να ενισχυθεί η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

1970
22 Απριλίου

Υπογράφεται στο Λουξεμβούργο συνθήκη για τη δημιουργία των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία δίνει περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1972
22 Ιανουαρίου

Υπογράφονται στις Βρυξέλλες οι Συνθήκες προσχώρησης στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες της Δανίας, της Ιρλανδίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

24 Απριλίου
Τα έξι κράτη μέλη της ΕΟΚ αποφασίζουν ότι η διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών μεταξύ των νομισμάτων τους δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 2,25%. Το σύστημα έγινε γνωστό ως «Νομισματικό φίδι».

Αρχή σελίδας
1973
1η Ιανουαρίου

Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες τα μέλη των οποίων αυξάνονται σε εννέα. Η Νορβηγία παραμένει εκτός, μετά από δημοψήφισμα στο οποίο περισσότεροι πολίτες ψήφισαν κατά της ένταξης.

1974
9-10 Δεκεμβρίου

Στη Διάσκεψη Κορυφής στο Παρίσι, οι εννέα αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων αποφάσισαν να συνεδριάζουν τρεις φορές ετησίως με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ενέκριναν επίσης τη διενέργεια άμεσων εκλογών για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποφάσισαν τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

1975
28 Φεβρουαρίου

Υπογράφεται η Σύμβαση Λομέ (Λομέ Ι) μεταξύ της ΕΟΚ και 46 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ).

22 Ιουλίου
Υπογράφεται η Συνθήκη η οποία παραχωρεί περισσότερες εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί του προϋπολογισμού και προβλέπει την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουνίου 1977.

Αρχή σελίδας
1978
6-7 Ιουλίου

Στη Σύνοδο Κορυφής της Βρέμης, η Γαλλία και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γερμανίας προτείνουν την επανέναρξη της νομισματικής συνεργασίας με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος (ΕΝΣ) που αντικαθιστά το «Φίδι». Το ΕΝΣ τίθεται σε λειτουργία στις 13 Μαρτίου 1979.

1979
28 Μαΐου

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπογράφουν τη Συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας.

7 και 10 Ιουνίου
Οι πρώτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των 410 μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

1981
1 Ιανουαρίου

Η Ελλάδα γίνεται το δέκατο μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Αρχή σελίδας
1984
28 Φεβρουαρίου

Εγκρίνεται το πρόγραμμα «Esprit» που ενισχύει την έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφόρησης.

14 και 17 Ιουνίου
Δεύτερες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

1985
7 Ιανουαρίου

Ο Ζακ Ντελόρ αναλαμβάνει Πρόεδρος της Επιτροπής (1985-1995).

12 Ιουνίου
Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπογράφουν τις Συνθήκες προσχώρησης με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

2-4 Δεκεμβρίου
Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λουξεμβούργου οι αρχηγοί των δέκα κρατών μελών συμφωνούν για την αναθεώρηση της Συνθήκης της Ρώμης και την ενίσχυση της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω μιας «Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης». Αυτό ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς μέχρι το 1993.

1986
1η Ιανουαρίου 

Η Ισπανία και η Πορτογαλία προσχωρούν στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες οι οποίες έχουν πλέον 12 κράτη μέλη.

17 και 28 Φεβρουαρίου
Υπογράφεται στο Λουξεμβούργο και στη Χάγη η Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη. Τίθεται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1987.

Αρχή σελίδας
1987
15 Ιουνίου

Τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Erasmus», που έχει στόχο να βοηθήσει τους νέους Ευρωπαίους να σπουδάζουν στο εξωτερικό σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

1989
15 και 18 Ιουνίου

Πραγματοποιούνται οι τρίτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

9 Νοεμβρίου
Πτώση του Τείχους του Βερολίνου

9 Δεκεμβρίου
Στο Στρασβούργο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει τη σύγκληση μιας διακυβερνητικής διάσκεψης για την προώθηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της πολιτικής ένωσης.

1990
19 Ιουνίου

Υπογράφεται η Συμφωνία Schengen για την πλήρη κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα μεταξύ κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

3 Οκτωβρίου
Επανένωση της Γερμανίας.

14 Δεκεμβρίου
Αρχίζει στη Ρώμη η διακυβερνητική διάσκεψη για την ΟΝΕ και την πολιτική ένωση.

Αρχή σελίδας
1991
9-10 Δεκεμβρίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μάαστριχτ εγκρίνει τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Συνθήκη θέτει τις βάσεις μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, για στενότερη συνεργασία σε θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων και για τη δημιουργία μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης που θα περιλαμβάνει ένα ενιαίο νόμισμα. Η διακυβερνητική συνεργασία σε αυτούς τους τομείς πρόσθετε στο υφιστάμενο κοινοτικό σύστημα την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Η ΕΟΚ μετονομάσθηκε σε «Ευρωπαϊκή Κοινότητα» (ΕΚ).

1992
7 Φεβρουαρίου

Υπογράφεται στο Μάαστριχτ η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθεται σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 1993.

1993
1η Ιανουαρίου

Δημιουργία της ενιαίας αγοράς.

Αρχή σελίδας
1994
9 και 12 Ιουνίου

Οι τέταρτες άμεσες εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

24-25 Ιουνίου
Στην Κέρκυρα, κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογράφονται οι Συνθήκες προσχώρησης με την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία.

1995
1η Ιανουαρίου

Η Αυστρία, η Φινλανδία και η Σουηδία προσχωρούν στην ΕΕ τα μέλη της οποίας αυξάνονται σε 15. Η Νορβηγία μένει εκτός, μετά από δημοψήφισμα στο οποίο η πλειοψηφία τάχθηκε κατά της ένταξής της.

23 Ιανουαρίου
Αναλαμβάνει καθήκοντα η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1995-1999), με Πρόεδρο τον Ζακ Σαντέρ.

27-28 Νοεμβρίου
Η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη της Βαρκελώνης δημιουργεί εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της νότιας ακτής της Μεσογείου.

1997
16-17 Ιουνίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Άμστερνταμ εγκρίνει την ανάθεση νέων εξουσιών και αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

2 Οκτωβρίου
Υπογράφεται η Συνθήκη του Άμστερνταμ. Τίθεται σε ισχύ την 1η Μαΐου 1999.

Αρχή σελίδας
1998
30 Μαρτίου

Αρχίζει η διαδικασία προσχώρησης των νέων υποψήφιων χωρών. Η Κύπρος, η Μάλτα και 10 χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης θα συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία.

3 Μαΐου
Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών αποφασίζει ότι 11 κράτη μέλη της ΕΕ (Αυστρία, Βέλγιο, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργου, Κάτω Χώρες. Πορτογαλία και Ισπανία) πληρούν τις απαιτήσεις για την υιοθέτηση του ενιαίου νομίσματος την 1η Ιανουαρίου 1999. Η Ελλάδα θα προσχωρήσει αργότερα.

31 Δεκεμβρίου
Καθορίζονται σταθερές και αμετάκλητες ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων που θα αντικατασταθούν από το ευρώ.

1999
1η Ιανουαρίου

Έναρξη του τρίτου σταδίου της ΟΝΕ: τα νομίσματα των 11 χωρών της ΕΕ αντικαθίστανται από το ευρώ. Το ενιαίο νόμισμα εισάγεται στις χρηματαγορές. Από αυτό το σημείο και μετά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) είναι υπεύθυνη για τη νομισματική πολιτική της ΕΕ η οποία καθορίζεται και εφαρμόζεται σε ευρώ.

24-25 Μαρτίου
Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Βερολίνο εγκρίνει τις δημοσιονομικές προοπτικές της ΕΕ για την περίοδο 2000-2006 στο πλαίσιο του «Προγράμματος Δράσης 2000».

3-4 Ιουνίου
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει στην Κολωνία να αναθέσει σε μια Συνέλευση να συντάξει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Τα μέλη της Συνέλευσης είναι αντιπρόσωποι των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Χαβιέ Σολάνα διορίζεται Ύπατος Αντιπρόσωπος για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ).

8 και 13 Ιουνίου
Οι πέμπτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

15 Σεπτεμβρίου
Αναλαμβάνει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999-2004) με Πρόεδρο το Ρομάνο Πρόντι.

15-16 Οκτωβρίου
Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Τάμπερε αποφασίζει να γίνει η ΕΕ χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. 

10-11 Δεκεμβρίου
Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ελσίνκι, που ασχολήθηκε κυρίως με τη διεύρυνση της ΕΕ, αναγνώρισε επίσημα την Τουρκία ως υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ και αποφάσισε να προωθήσει τις διαπραγματεύσεις με τις 12 άλλες υποψήφιες χώρες.

2000
23-24 Μαρτίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας καθορίζει στρατηγική για την ανάπτυξη της απασχόλησης στην ΕΕ, τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής σε μια Ευρώπη βασιζόμενη στη γνώση.

7-8 Δεκεμβρίου
Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Νίκαιας ενέκρινε το κείμενο μιας νέας Συνθήκης που τροποποιεί το σύστημα λήψης αποφάσεων στην ΕΕ, έτσι ώστε να είναι η Ένωση έτοιμη για τη διεύρυνση. Οι Πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρουσιάζουν επίσημα το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Αρχή σελίδας
2001
26 Φεβρουαρίου

Υπογράφεται η Συνθήκη της Νίκαιας. Τίθεται σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2003.

14-15 Δεκεμβρίου
Η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Λάκεν εγκρίνει διακήρυξη για το μέλλον της Ένωσης. Ανοίγει το δρόμο για την επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση της ΕΕ και για τη δημιουργία μιας Συνέλευσης που θα καταρτίσει ένα Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Ο Valéry Giscard d’Estaing διορίζεται Πρόεδρος της Συνέλευσης.

2002
1η Ιανουαρίου

Οι πολίτες των χωρών που ανήκουν στη ζώνη του ευρώ αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα χαρτονομίσματα και κέρματα του ευρώ.

31 Μαΐου
Και τα 15 κράτη μέλη επικυρώνουν ταυτόχρονα το Πρωτόκολλο του Κιότο – της παγκόσμιας συμφωνίας για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

21-22 Ιουνίου
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Σεβίλλης καταλήγει σε συμφωνία για την πολιτική της ΕΕ στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης.

13 Δεκεμβρίου
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης αποφασίζει ότι 10 από τις υποψήφιες χώρες (Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Πολωνία, Σλοβακία και Σλοβενία) θα προσχωρήσουν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία αναμένεται να προσχωρήσουν το 2007.

Αποφασίζεται ότι οι προενταξιακές συνομιλίες με την Τουρκία είναι δυνατόν να αρχίσουν εάν, βάσει έκθεσης και σύστασης της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου του 2004 αποφασίσει ότι η Τουρκία πληροί όλα τα «κριτήρια της Κοπεγχάγης». 

2003
16 Απριλίου

Στην Αθήνα, η ΕΕ υπογράφει τις Συνθήκες προσχώρησης, της Κύπρου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Εσθονίας, της Ουγγαρίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Μάλτας, της Πολωνίας, της Σλοβακίας και της Σλοβενίας.

10 Ιουλίου
Η Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης ολοκληρώνει τις εργασίες της για το σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

4 Οκτωβρίου
Έναρξη της διακυβερνητικής διάσκεψης που θα συντάξει μια νέα Συνθήκη η οποία θα περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα.

Αρχή σελίδας
2004
1η Μαΐου

Η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

10 και 13 Ιουνίου
Πραγματοποιούνται οι έκτες άμεσες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

16-17 Δεκεμβρίου 
Απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Κροατία και την Τουρκία το 2005 εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.

2005
25 Απριλίου

Στο Λουξεμβούργο, η ΕΕ υπογράφει τις συνθήκες προσχώρησης με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

2007

Ημερομηνία που καθορίστηκε από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Κοπεγχάγης το 2002 για την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ.

Αρχή σελίδας
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου | Τι vέα; | Συνήθεις ερωτήσεις | Για τον EUROPA | Ευρετήριο | Αναζήτηση | Επικοινωνία | Αρχή σελίδας