Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročie > Správy a médiá > Téma

Únia má po vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ 27 členov

Únia má po vstupe Bulharska a Rumunska do EÚ 27 členov

05/01/07

Európska únia víta úspešný vstup nových krajín, Bulharska a Rumunska, ktoré sa oficiálne stali členskými štátmi EÚ 1. januára 2007. Pristúpenie týchto dvoch krajín je ďalším krokom procesu rozširovania, ktorý sa začal v 90-tych rokoch, kedy 12 prevažne stredo- a východoeurópskych krajín podalo žiadosť o členstvo v EÚ.

Od svojho založenia pred 50 rokmi EÚ neprestáva priťahovať stále nových členov. Vstup desiatich krajín v máji 2004 bol najväčším rozšírením v histórii EÚ. Pristúpenie Bulharska a Rumunska teraz dokončuje tento úspešný proces, ktorý je odrazom úsilia EÚ o podporu mieru, demokracie a prosperity v celej Európe.

Rovnako ako v prípade predchádzajúcich rozšírení museli aj Bulharsko a Rumunsko prejsť zásadným reformným a modernizačným procesom, aby splnili všetky kritériá vstupu. Ako oznámil predseda Európskej komisie José Manuel Barroso pri svojom blahoželaní občanom a vedúcim predstaviteľom oboch krajín k ich historickému úspechu, budú sa po ich pristúpení uplatňovať osobitné sprievodné opatrenia. Tieto opatrenia umožnia určitý dohľad nad oblasťami, na ktorých je potrebné ešte ďalej pracovať. Kontrolné opatrenia budú zavedené v oblastiach reformy súdnictva, boja proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti, výdavkov na poľnohospodárstvo a v oblasti bezpečnosti potravín.

Ako reakciu na otázky a obavy európskych občanov v súvislosti s týmto a s budúcimi rozšíreniami prijala Komisia 8. decembra 2006 stratégiu politiky rozširovania EÚ. Vylepšené štúdie posúdenia vplyvov, hodnotenie základných referenčných ukazovateľov a ďalšie konkrétne opatrenia umožnia EÚ lepšie vyhodnocovať dosahy pristúpenia nových krajín. Komisia takisto priznala potrebu viac počúvať názory občanov EÚ a spolupracovať s členskými štátmi na podpore komunikácie a dialógu s občianskou spoločnosťou.

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok