Ευρωπαϊκή Ένωση

Πάρτε μέρος στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών

Πάρτε μέρος στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών

Θέλετε να συμμετάσχετε στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών; Έχετε διάφορες δυνατότητες:

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Θεωρείτε ότι η ΕΕ πρέπει να νομοθετήσει για ένα θέμα σημαντικό για εσάς; Μπορείτε να ξεκινήσετε μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών, ζητώντας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει μια νομική πράξη. Η πρωτοβουλία σας θα πρέπει να συγκεντρώσει ευρεία στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπογραφεί από ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ, από τουλάχιστον το ένα τέταρτο των κρατών μελών (7 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ).

Ο κανονισμός σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών αναθεωρείται επί του παρόντος — μάθετε περισσότερα.

Δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ, καθώς και επιχειρήσεις και άλλοι φορείς που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, μπορούν να υποβάλουν αναφορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής που τους θίγουν άμεσα.

Δημόσιες διαβουλεύσεις και άλλοι τρόποι για να διατυπώνετε τις απόψεις σας

Στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για βελτίωση της νομοθεσίας, ανοίγονται περισσότερες ευκαιρίες συμβολής στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ. Πείτε τη γνώμη σας συμμετέχοντας σε:

Μπορεί η ΕΕ να γίνει αποτελεσματικότερη και πιο αποδοτική; Στείλτε τις ιδέες σας μέσω της ιστοσελίδας Μειώστε τον φόρτο.

Οι ηλεκτρονικές κοινότητες SINAPSE είναι ένας τρόπος για να υποβάλουν εμπειρογνώμονες τις παρατηρήσεις τους κατά τη διαδικασία χάραξης ευρωπαϊκών πολιτικών.

Διάλογοι με τους πολίτες

Διάλογοι με τους πολίτες διεξάγονται σε πόλεις όλων των χωρών της ΕΕ. Σας δίνουν την ευκαιρία να συζητήσετε θέματα που σας ενδιαφέρουν με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων φορέων της ΕΕ.

Οι απόψεις σας για το μέλλον της Ευρώπης

Έχει ήδη ξεκινήσει ειδική διαδικτυακή διαβούλευση. Συμμετέχοντας σε αυτή, μπορείτε να συμβάλετε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ΕΕ.

Επίσημες καταγγελίες

Μπορείτε:

Μητρώο διαφάνειας

Αν εκπροσωπείτε κάποια οργάνωση ή είστε αυτοαπασχολούμενος και οι δραστηριότητές σας επηρεάζουν την πολιτική και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ,

εγγραφείτε στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Back to top