Ευρωπαϊκή Ένωση

Λάβετε μέρος στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών

Λάβετε μέρος στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών

Θέλετε να συμμετάσχετε στη χάραξη των ευρωπαϊκών πολιτικών; Υπάρχουν πολλοί τρόποι γι' αυτό:

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ζητήστε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για ένα θέμα που σας απασχολεί - μέσω της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών. Για να δείξετε ότι έχει τη στήριξη μεγάλου αριθμού πολιτών, η πρωτοβουλία σας θα πρέπει να υπογραφεί από ένα εκατομμύριο πολίτες της ΕΕ από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών (δηλαδή από 7 κράτη μέλη επί συνόλου 28).

Δημόσιες διαβουλεύσεις

Όταν η Επιτροπή αρχίσει να μελετά την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής ή όταν επανεξετάζει την ισχύουσα νομοθεσία, συνήθως διοργανώνει δημόσια διαβούλευση.

Ιδιώτες, επιχειρηματίες και άλλοι φορείς που ενδιαφέρονται ή έχουν ειδικές γνώσεις πάνω σε ένα θέμα μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του σχεδίου πρότασης της Επιτροπής, προτού αυτό διαβιβαστεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς συζήτηση και έγκριση.

Οι διάλογοι με τους πολίτες

Οι διάλογοι με τους πολίτες πραγματοποιούνται σε πόλεις όλης της ΕΕ, προκειμένου να ακουστούν οι απόψεις των πολιτών και να συζητηθούν ζητήματα που τους απασχολούν.

Αναφορές προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Πολίτες και κάτοικοι της ΕΕ, καθώς και επιχειρήσεις και άλλοι φορείς που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ, μπορούν να υποβάλουν αναφορά στο Κοινοβούλιο για θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής που τους θίγουν άμεσα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί το έργον –Κοινοποιήσεις

Για να ενημερώνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με νέους χάρτες πορείας και/ή νέες δημόσιες διαβουλεύσεις, εγγραφείτε στην ιστοσελίδα Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί το έργον –Κοινοποιήσεις.

Μητρώο Διαφάνειας

Αν εκπροσωπείτε έναν οργανισμό ή είστε αυτοαπασχολούμενος και οι δραστηριότητές σας επηρεάζουν την πολιτική και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων των οργάνων της ΕΕ, εγγραφείτε στο Μητρώο Διαφάνειας της ΕΕ.

Επίσημες καταγγελίες

Μπορείτε: