Engagera dig i EU-politiken

Vill du engagera dig i EU-politiken? Det finns olika sätt du kan göra det på:

Medborgarinitiativ

Starta ett medborgarinitiativ och uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en fråga som är viktig för dig. För att visa att initiativet har ett brett stöd måste du samla in underskrifter från en miljon EU-medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna (7 av 28).

Samråd

När EU-kommissionen börjar arbeta på ett nytt politiskt initiativ eller vill ändra gällande lagstiftning håller man oftast ett samråd.

Privatpersoner, företag och organisationer som är intresserade av eller experter på ämnet kan då hjälpa kommissionen att utforma ett förslag. Förslaget går sedan vidare till rådet och Europaparlamentet där det diskuteras ytterligare innan det kan antas.

Framställningar till Europaparlamentet

Du som är medborgare eller bor i ett EU-land kan skicka in en framställning till Europaparlamentet om något som påverkar dig direkt. Även företag, organisationer och föreningar med huvudkontor i EU har rätt att lämna in framställningar.

Öppenhetsregistret

Organisationer och egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet kan visa att de följer reglerna genom att registrera sig i Europaparlamentets och EU-kommissionens gemensamma öppenhetsregister.

Kommissionens arbete – Meddelanden och öppenhetsregister

Om du vill få mejl om nya färdplaner eller offentliga samråd prenumererar du via Kommissionens arbete – Meddelanden. Om du företräder en organisation eller är egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s institutioner kan du prenumerera via EU:s öppenhetsregister.

Formella klagomål

Vill du lämna in ett klagomål? Du kan

Videoklipp

Så fungerar det: Starta ett europeiskt medborgarinitiativ

Så fungerar det: Starta ett europeiskt medborgarinitiativ

Parlamentarisk demokrati öppen för alla: Att starta ett medborgarinitiativ om en ny EU-lag är krångligt men potentiellt givande (28/05/2012).

Så fungerar det: Framställningar till parlamentet

Så fungerar det: Framställningar till parlamentet

Har du ett klagomål eller en begäran som rör något av EU:s verksamhetsområden? Innan du skickar den till framställningsutskottet, lär dig mer om processen (29/03/2012).

 Se också

  • Eurobarometer – opinionsundersökningar English (en) français (fr)  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Så fungerar det: Starta ett europeiskt medborgarinitiativ

Så fungerar det: Starta ett europeiskt medborgarinitiativ

Parlamentarisk demokrati öppen för alla: Att starta ett medborgarinitiativ om en ny EU-lag är krångligt men potentiellt givande (28/05/2012).

Så fungerar det: Framställningar till parlamentet

Så fungerar det: Framställningar till parlamentet

Har du ett klagomål eller en begäran som rör något av EU:s verksamhetsområden? Innan du skickar den till framställningsutskottet, lär dig mer om processen (29/03/2012).

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?