You are here:

Engagera dig i EU-politiken

Vill du engagera dig i EU-politiken? Det finns olika sätt du kan göra det på:

Medborgarinitiativ

Starta ett medborgarinitiativ och uppmana EU-kommissionen att lägga fram ett lagförslag i en fråga som är viktig för dig. För att visa att initiativet har ett brett stöd måste du samla in underskrifter från en miljon EU-medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna (7 av 28).

Samråd

När EU-kommissionen börjar arbeta på ett nytt politiskt initiativ eller vill ändra gällande lagstiftning håller man oftast ett samråd.

Privatpersoner, företag och organisationer som är intresserade av eller experter på ämnet kan då hjälpa kommissionen att utforma ett förslag. Förslaget går sedan vidare till rådet och Europaparlamentet där det diskuteras ytterligare innan det kan antas.

Medborgardialoger

Medborgardialoger hålls i olika städer runtom i EU för att lyssna till allmänheten och diskutera frågor som engagerar människor.

Framställningar till Europaparlamentet

Du som är medborgare eller bor i ett EU-land kan skicka in en framställning till Europaparlamentet om något som påverkar dig direkt. Även företag, organisationer och föreningar med huvudkontor i EU har rätt att lämna in framställningar.

Kommissionens arbete – Meddelanden och öppenhetsregister

Om du vill få mejl om nya färdplaner eller offentliga samråd prenumererar du via Kommissionens arbete – Meddelanden. Om du företräder en organisation eller är egenföretagare som bedriver lobbyverksamhet vid EU:s institutioner kan du prenumerera via EU:s öppenhetsregister.

Formella klagomål

Vill du lämna in ett klagomål? Du kan

 • klaga hos EU-kommissionen – om du anser att ett visst EU-land inte tillämpar EU-lagstiftningen korrekt
 • klaga hos Europeiska ombudsmannen – om du anser att en EU-institution har brutit mot lagen eller gjort ett administrativt fel
 • anmäla bedrägeri som rör EU-pengar eller EU-personal till Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf)
 • kontakta Europa direkt om du behöver hjälp att framföra ditt klagomål.
  Så fungerar det: Starta ett europeiskt medborgarinitiativ

  Så fungerar det: Starta ett europeiskt medborgarinitiativ

  Parlamentarisk demokrati öppen för alla: Att starta ett medborgarinitiativ om en ny EU-lag är krångligt men potentiellt givande (28/05/2012).

   
  Så fungerar det: Framställningar till parlamentet

  Så fungerar det: Framställningar till parlamentet

  Har du ett klagomål eller en begäran som rör något av EU:s verksamhetsområden? Innan du skickar den till framställningsutskottet, lär dig mer om processen (29/03/2012).