Juridisk meddelelse | Om webstedet | Søgning | Kontakt
EUROPA > Debate Europe > Interkulturel dialog

Interkulturel dialog clips

Interkulturel dialog

Deltag i forummet - Hvor står du i den interkulturelle dialog?

Samfundene i Europa bliver mere og mere multikulturelle. Nogle ser den nye virkelighed som en multikulturel landsby, hvor mangfoldighed er en kilde til gensidig berigelse. Andre mener, at Europa er ved at udvikle sig til et Babelstårn uden fast form og med et virvar af stemmer, hvor der er for mange, der taler, og for få, der lytter.

Uanset hvordan du ser på Europa og folk omkring dig, viser historien, at det er vigtigt med dialog mellem mennesker fra forskellige kulturer. 2008 er det europæiske år for interkulturel dialog. Deltag i debatten om, hvad den interkulturelle dialog betyder for din hverdag – privat eller på arbejdet. Drøft dine synspunkter med andre åbent og med respekt!