Juridisk meddelelse | Om webstedet | Søgning | Kontakt
EUROPA > Debate Europe > Klimaændringer og energi

Videoklip om klimaændringer

Klimaændringer og energi

Deltag i forummet - Sig din mening om EU’s klimapolitik!

Sortér dit affald, brug offentlig transport, skift til elsparepærer – kampagnerne for at bekæmpe klimaændringerne kører derudad! Men måske er hypen skudt over målet efter din mening. Måske synes du, at al den snak om begrænsning af CO2-udslip, modregning og udregning af dit personlige CO2-fodaftryk er overdrevet. Måske er du bekymret for, at EU’s mål for udslippet af drivhusgasser vil være til skade for erhvervslivet eller true din måde at leve på. Eller måske er du bekymret for, at der ikke bliver gjort nok ved den smeltende polaris, de stadig hyppigere oversvømmelser og de voldsomme hedebølger. Måske synes du, at EU's mål ikke er vidtgående nok. Måske bør vi alle sammen blive mere klimabevidste efter din mening. Hvad enten du er skeptisk over for klimadebatten, engageret miljøaktivist eller bare en bekymret borger, så har du her chancen for at komme til orde og diskutere med andre deltagere i klimadebatten.