Právne oznámenie | O tejto stránke | Kontakt | Vyhľadávanie
EUROPA > Debate Europe> Zmeny klímy a energia

Videoklipy na tému zmena klímy

Zmeny klímy a energia

Zapojte sa do fóra - Vyjadrite svoj názor na politiku EÚ v oblasti klimatických zmien

Recyklujte odpad, používajte verejnú dopravu, používajte energeticky úsporné žiarovky – snaha o zastavenie klimatických zmien sa začala. Možno na vás prehnaná agitácia pôsobí dotieravo. Možno sa vám zdá, že reči o redukcii uhlíkových plynov, obchodovaní s emisiami a výpočtoch vašej uhlíkovej stopy, sú prehnané. Možno sa obávate, že ciele EÚ v oblasti emisií skleníkových plynov poškodia priemysel alebo váš životný štýl. Alebo vás možno trápi, že úsilie na zamedzenie topenia ľadovej vrstvy na póloch, nárastu povodní a intenzívnych vĺn horúčav nie je postačujúce. Možno považujete ciele EÚ za nedostatočné. Možno by ste boli radi, keby sa každý jednotlivec stal viac ohľaduplnejším ku klíme. Či ste vo vzťahu ku klíme skeptik, odovzdaný envirommentalista alebo jednoducho občan, ktorého sa to týka, teraz máte príležitosť vyjadriť vaše názory na túto tému a diskutovať s ostatnými účastníkmi tejto diskusie.