Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt
Európa oslavuje! - 50. výročie Rímskej zmluvyPreskočiť panel pre výber jazykov (klávesová skratka=2) 01/02/2008
EUROPA > 50. výročie > Po celej Európe
Po celej EurópeOslavy po celej EurópePo celom sveteKalendárDruhy podujatí

Európske regióny oslavujú narodeniny EÚ!

Iné
Dátumy: 22/03/07 > 23/03/07
Miesto: auditórium Conciliazione, Rím
Krajina: Taliansko
Účastníci: zástupcovia miestnych a regionálnych orgánov v rámci EÚ
Organizátor: Výbor regiónov a región Lazio
Viac informácií: http://www.cor.europa.eu/en/activities/rome.htm
Vyhlásenie výboru regiónov pre európu
Európske regióny oslavujú narodeniny EÚ!

Pri príležitosti 50. výročia Rímskej zmluvy sa bude 69. plenárne zasadnutie Výboru regiónov konať v dňoch 22. a 23. marca v Ríme.

To view the video, you need the <a href="http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk" title="RealPlayer plug-in!">RealPlayer plug-in!</a>
To view the video, you need the <a href="http://www.real.com/freeplayer/?rppr=rnwk" title="RealPlayer">RealPlayer</a>

Účastníci sa zhromaždia v prestížnom auditóriu Conciliazione, kde sa uskutoční mimoriadna slávnosť. Túto iniciatívu podporil región Lazio, v ktorom sa Rím nachádza, a bude príležitosťou na zvýšenie povedomia o realite a rozmanitosti regionálneho a teritoriálneho rozmeru európskeho projektu.

Na slávnosti bude prijaté politické „Vyhlásenie miest a regiónov pre Európu“. Zdôraznia sa tu hlavné témy a ciele, ktoré verejnosť a miestne/regionálne orgány vnímajú ako priority, a určia sa aj spôsoby na ich dosiahnutie. Vyhlásenie sa zašle na neformálne zasadnutie Európskej rady, stretnutie predstaviteľov štátov a vlád, ktoré sa koná v Berlíne 25. marca 2007.

Na slávnosti sa zúčastní prezident talianskej republiky Giorgio Napolitano a ďalší talianski politici a predstavitelia európskych inštitúcií a národných vlád.

Kto sa zúčastní?

Na podujatí sa zúčastní 344 členov Výboru regiónov zastupujúcich európske regionálne a miestne orgány, ako aj talianski politickí predstavitelia a zástupcovia európskych inštitúcií a národných vlád.

Právne upozornenie | O portáli EUROPA | Vyhľadať | Kontakt | Na začiatok