Mededinging


De EU-regels voor mededinging zijn zo opgesteld dat zij eerlijke en gelijke voorwaarden voor bedrijven scheppen, met volop ruimte voor innovatie, uniforme normen en de ontwikkeling van kleine bedrijven.

Concurrentie moet eerlijk zijn

Een vrachtwagen wordt gelost © Imageselect

Sommige internationale verhuisbedrijven zijn beboet vanwege prijsafspraken

Volgens de EU-regels is het bedrijven niet toegestaan:

 • prijsafspraken te maken of markten onderling te verdelen
 • een dominante marktpositie te misbruiken om concurrenten uit de markt te drukken 
 • te fuseren, als zij daardoor controle over de markt krijgen
  In de praktijk houdt deze regel slechts weinig fusies tegen. Grote bedrijven die veel zaken doen in de EU mogen niet fuseren zonder goedkeuring van de Europese Commissie, zelfs niet als zij buiten de EU gevestigd zijn. 

Bescherming voor kleine bedrijven

Grote bedrijven mogen hun onderhandelingsmacht niet misbruiken om voorwaarden op te leggen die het hun leveranciers of afnemers moeilijk maken om ook met andere bedrijven zaken te doen. De Commissie kan ondernemingen hiervoor geldboetes opleggen, en doet dit ook daadwerkelijk, omdat dergelijke praktijken leiden tot hogere prijzen en/of minder keus voor de consument.

De EU doet niet alleen onderzoek naar concurrentiebeperkende praktijken op de markt voor goederen, maar zij kijkt ook naar vrije beroepen en diensten, waaronder financiële diensten zoals retailbanking en creditcards.

Staatssteun

De Commissie houdt ook in het oog hoeveel steun de EU-regeringen aan ondernemingen geven ("staatssteun"), bijvoorbeeld via:

 • leningen en subsidies
 • belastingvoordelen
 • verlaagde prijzen voor goederen en diensten
 • overheidsgaranties waardoor een bedrijf in vergelijking met de concurrentie kredietwaardiger wordt

Het risico van dergelijke steun is dat hij gevestigde belangen kan bevoordelen ten koste van bedrijven die op hun eigen merites concurreren. De belastingbetaler krijgt de rekening daarvoor gepresenteerd. Het bestrijden van dergelijke onverdiende subsidies is een goedkope en doeltreffende manier om Europa eerlijker te maken en de economische groei te bevorderen.

Flexibele regels 

Deze bepalingen worden flexibel en met gezond verstand toegepast. Het doorslaggevende argument daarbij is altijd het belang van de consument en de vraag of andere bedrijven nadeel ondervinden. Zo mogen regeringen nieuwe of bestaande bedrijven helpen als zij in moeilijkheden zitten, als zij uiteindelijk een echte kans hebben om rendabel te worden, en dus ook banen te behouden of te scheppen. Het is niet toegestaan steun te geven aan noodlijdende bedrijven die niet levensvatbaar zullen worden.

Andere uitzonderingen op de algemene regels zijn o.a.

 • bedrijven die samenwerken aan een gemeenschappelijke technische norm voor de hele markt
 • kleinere bedrijven die samenwerken, zodat zij beter kunnen concurreren met grotere bedrijven
 • initiatieven voor onderzoek en innovatie
 • regionale ontwikkelingsprojecten

Recente zaken

Een van de concurrentiezaken van de Commissie die het meest in het nieuws is gekomen, is die met de Amerikaanse computerreus Microsoft. De Commissie heeft Microsoft boetes opgelegd wegens het bundelen van allerhande software. Zij besliste dat Microsoft de keuze van de consument op een onbillijke manier had beperkt, de prijzen kunstmatig hoog hield en de innovatie in de software-industrie belemmerde.

Schets van een 3D-auto ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

De bestrijding van kartels in auto-onderdelen komt bedrijven en consumenten ten goede.

De Commissie heeft onlangs ook boetes opgelegd aan producenten van auto-onderdelen die in het geheim afspraken hadden gemaakt om auto- en vrachtwagenfabrikanten te veel te laten betalen voor onderdelen, want leidde tot hogere prijzen voor de consument. 

Controlemechanismen

Tegen de uitgebreide bevoegdheden die de Commissie heeft om eventuele inbreuken op de EU-mededingingsregels te onderzoeken en te beboeten, kan beroep worden aangetekend bij het Europese Hof van Justitie. Bedrijven en regeringen uit de EU gaan geregeld in beroep tegen de beslissingen van de Commissie, soms met succes.

Naar boven

Concurrentie

Tekst bijgewerkt in november 2014

Deze publicatie maakt deel uit van de reeks "De Europese Unie in het kort"


Naar bovenCONTACT

Algemene inlichtingen

Bel
00 800 6 7 8 9 10 11 Nadere informatie

E-mail ons uw vragen

Contactgegevens instellingen, bezoekersdiensten, persdiensten

Help ons verbeteren

Gevonden wat u zocht?

JaNee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?