Tržišno natjecanje


Pravila EU-a o tržišnom natjecanju osmišljena su kako bi osigurala pravedne i jednake uvjete za poduzeća, a istovremeno omogućila inovacije, jedinstvene standarde i razvoj malih poduzeća.

Tržišno natjecanje mora biti pošteno

Istovar iz kamiona © Imageselect

Neka međunarodna poduzeća koja pružaju usluge selidbe novčano su kažnjena zbog dogovaranja cijena.

Prema pravilima EU-a poduzeća ne smiju:

 • dogovarati cijene ili međusobno podijeliti tržišta
 • zloupotrebljavati vladajući položaj na određenom tržištu u cilju istiskivanja manjih konkurenata 
 • povesti spajanje u svrhu kontrole tržišta.
  U praksi tim se pravilom sprečava samo mali broj spajanja. Veća poduzeća koja u velikoj mjeri posluju u EU-u ne mogu se spajati bez prethodne suglasnosti Europske komisije čak i ako je njihovo sjedište izvan EU-a.  

Zaštita malih poduzeća

Velika poduzeća ne smiju upotrebljavati svoju pregovaračku moć u svrhu nametanja uvjeta koji bi njihovim dobavljačima ili strankama otežali poslovanje s konkurentima. Komisija za tu praksu može poduzeća novčano kazniti (a to i čini) jer se time uzrokuju veće cijene i/ili manji izbor za potrošače.

U EU-ovim istragama protutržišnih praksi obuhvaćeni su ne samo roba već i slobodna zanimanja i usluge, uključujući financijske usluge kao što su usluge poslovnih banaka i kreditne kartice.

Nema štaka za šepava poduzeća

Komisija osim toga nadzire koliko pomoći daju poduzećima vlade država EU-a („državna potpora”), primjerice:

 • zajmove i bespovratna sredstva
 • porezne olakšice
 • robu i usluge po povlaštenim stopama
 • državna jamstva kojima se poboljšava kreditni rejting poduzeća u usporedbi s konkurentima.

Kod takve je potpore prisutan rizik da će pogodovati dobro povezanim interesnim skupinama na štetu onih koji se natječu na temelju vlastitih zasluga, a račun za to plaćaju porezni obveznici. Ograničavanje takvih nezasluženih subvencija jeftin je i učinkovit način poticanja poštenog ponašanja u Europi i promicanja gospodarskog rasta.

Fleksibilna pravila 

Ta se pravila primjenjuju razumno i fleksibilno. Najvažniji su kriteriji hoće li potrošači imati koristi i hoće li to nanijeti štetu drugim poduzećima. Primjerice, vlade smiju pomoći poduzećima u teškoćama ili novim pothvatima ako postoji stvarna mogućnost da će na kraju postati profitabilni i na taj će način čuvati pa čak i stvarati radna mjesta. Nije dopušteno pomagati poduzećima u teškoćama koja nemaju izgleda postati održiva.

Ostale iznimke od općih pravila obuhvaćaju:

 • poduzeća koja surađuju u razvoju jedinstvenih tehničkih standarda za tržište u cjelini
 • manja poduzeća koja surađuju kako bi se mogla učinkovitije natjecati s većima
 • inicijative u području istraživanja i inovacija
 • projekte za regionalni razvoj.

Nedavni slučajevi

Jedan od najistaknutijih slučajeva Komisije u području tržišnog natjecanja odnosio se na američki računalni gigant Microsoft. Komisija je novčano kaznila Microsoft za praksu prodaje raznih tipova softvera zajedno u jednom programskom paketu. Procijenila je da je Microsoft nepošteno postupao prema potrošačima tako što im je uskratio izbor, držao umjetno visoke cijene i gušio inovacije u softverskoj industriji.

Skica 3D automobila ©_Leonello_Calvetti_Dreamstime

Borba protiv kartela u području automobilskih dijelova koristi poduzećima i potrošačima.

Komisija je nedavno novčano kaznila nekoliko proizvođača automobilskih dijelova koji su sklopili tajni dogovor o naplati previsoke cijene proizvođačima vozila za automobilske i kamionske ležajeve i kabelske snopove, što je u konačnici dovelo do većih cijena automobila za potrošače. 

Provjere i nadzor

Široke ovlasti Komisije za istragu i zaustavljanje kršenja pravila tržišnog natjecanja EU-a podložne su određenim unutarnjim provjerama i nadzoru te sudskom nadzoru Europskog suda. Poduzeća i vlade država članica na odluke Komisije redovno podnose žalbe, koje su ponekad i uspješne.

Vrh

Tržišno natjecanje

Rukopis ažuriran u studeni 2014.

Ova publikacija je dio serije "Objašnjena Europska Unija"


VrhKONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?