RSS
Alfabetisk lista

We are migrating the content of this website during the first semester of 2014 into the new EUR-Lex web-portal. We apologise if some content is out of date before the migration. We will publish all updates and corrections in the new version of the portal.

Do you have any questions? Contact us.


Miljö

Miljö

Vatten, föda, syre, energi och mycket annat… Människan behöver miljön för att uppfylla en mängd livsnödvändiga behov. Människan måste bevara miljön och använda den på ett försvarbart sätt eftersom vår hälsa och överlevnad är beroende av den. Sedan början av 1970-talet är EU starkt engagerat för miljön: skyddet av luft- och vattenkvalitet, bevarande av resurser och biologisk mångfald, avfallshantering och verksamhet som är skadlig för miljön är några av de områden där EU har vidtagit åtgärder, både på medlemsstatsnivå och på internationell nivå. Oavsett om det rör sig om förbättringsåtgärder i förbindelse med bestämda miljöproblem eller mer övergripande åtgärder eller åtgärder som är integrerade i andra politikområden, syftar den europeiska politiken, som är baserad på artikel 174 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, till att säkerställa en hållbar utveckling av den europeiska samhällsmodellen.

Se även

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början