Europeiska Unionen

Officiell EU-webbplats

Officiell EU-webbplats

Om EU

EU i korthet, institutioner och organ, länder, symboler, historia, fakta och siffror

Bo, arbeta och resa i EU

Information om din rätt att bo, arbeta, resa, studera och söka vård i andra EU-länder och dina rättigheter som konsument

EU-lagstiftning

Hitta EU:s fördrag, lagar och rättspraxis och läs om hur EU-rätten antas och tillämpas

Politikområden

Information om jordbruk, näringsliv, kultur, hälsa och andra områden

Göra affärer

Information om skatter, tullar, import och export av varor och ekonomiskt stöd till företag

Handlingar och publikationer

Hitta officiella handlingar, publikationer, statistik, öppna data och andra resurser

Back to top