EU:s stöd och program

EU är med och finansierar en rad olika projekt och program på bland andra följande områden:

 • Utbildning
 • Hälsa
 • Konsumentskydd
 • Miljöskydd
 • Humanitärt bistånd

Finansieringen följer stränga regler som innebär att pengarna måste användas på ett öppet och ansvarsfullt sätt.

EU-finansieringen är komplicerad, eftersom många olika typer av program förvaltas av olika organ. Över 76 procent av EU-budgeten förvaltas av medlemsländerna, bland annat anslagen till strukturfonderna som finansierar regionalpolitiken, sociala program och utbildningsprogram samt jordbruket och stödet till bönderna.

De viktigaste typerna av finansiering

Bidrag till specifika projekt, oftast efter en så kallad ansökningsomgång där man kan lämna in förslag på projekt. En del av pengarna kommer från EU och en del från andra källor.

Offentliga kontrakt för att köpa tjänster, varor eller bygg- och anläggningsarbeten för att EU:s institutioner eller program ska kunna fungera. Kontrakten tilldelas efter en anbudsinfordran (offentlig upphandling) för bland annat studier, tekniskt stöd och utbildning, konsulttjänster, konferensorganisation och inköp av it-utrustning.

De 28 EU-kommissionärerna har tillsammans det yttersta politiska ansvaret för att EU-pengarna används på rätt sätt. Men eftersom den största delen av pengarna förvaltas i medlemsländerna är de nationella myndigheterna skyldiga att utföra kontroller och årliga revisioner.

Stödmottagare

Småföretag

Småföretag kan få EU-pengar i form av bidrag, lån och garantier. Bidragen ger direkt stöd, medan de andra typerna av finansiering sker genom program som förvaltas nationellt.

EU-finansiering för småföretag

Icke-statliga organisationer och civilsamhällets organisationer

Dessa organisationer kan söka pengar om de är ideellt verksamma inom ett av EU:s politikområden.

EU-finansiering för icke-statliga organisationer per politikområde

Ungdomar

De viktigaste typerna av finansiering:

 • Programmet för livslångt lärande – studier inom Erasmus DeutschEnglishfrançais, stöd till avgångselever i gymnasiet och yrkesutbildning i ett annat land.
 • Programmet Aktiv ungdom – samfinansiering av projekt som uppmuntrar till samhällsengagemang, volontärarbete och större mångkulturell förståelse.

Programmet för livslångt lärande – finansiering för utbildning English
Delta i programmet Aktiv ungdom DeutschEnglishfrançais

Forskare

Över 53 miljoner euro har anslagits till forskningbidrag under 2007–2013, framförallt genom det sjunde ramprogrammet. Pengarna går till samfinansiering av forskning som handlar om samarbete, idéer, människor, kapacitet och kärnenergi.

EU-finansiering för forskning och innovation

Lantbrukare

De flesta bönder i EU kan få direkta inkomststöd om de respekterar standarderna för miljö- och djurskydd och livsmedelssäkerhet.

Merparten av stödet är inte kopplat till produktion, men i vissa fall kan EU-länderna dela ut mindre pengar och istället ge stöd som är knutet till produktionen.

Nationella program för landsbygdsutveckling – kontaktuppgifter per land English

EU-bidrag i din region

Vill du veta vilka projekt som får EU-bidrag där du bor?

Klicka på ett blått land för att se vilka projekt som får stöd från

 • Europeiska regionala utvecklingsfonden
 • Europeiska socialfonden
 • Sammanhållningsfonden
 • Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
 • Europeiska havs- och fiskerifonden
FusionMaps
Genom att klicka på kartan kommer du till webbplatser som drivs av EU-länderna. Det är också de som ansvarar för innehållet.

 Se också

 • Flerårig budgetram för 2014–2020 Deutsch (de) English (en) français (fr)  

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?