Senast kontrollerat: 04/05/2021

Tillgång till finansiering

På den här webbsidan finns information om hur du gör för att ansöka om lån och riskkapital från EU-stödda finansieringskällor.

Klicka på ett land för att hitta finansieringsmöjligheter.

Välj land

Så här gör du

Vem kan få EU-medel?

Alla typer av företag, oavsett storlek och näringsgren, kan få EU-medel. Det kan vara t.ex. entreprenörer, nystartade företag, mikroföretag, små och medelstora företag samt större företag. Det finns många olika typer av finansiering, såsom företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital. Varje år stöder EU över 200 000 företag.

Så här gör du

Det är de lokala finansinstituten, t.ex. banker, riskkapitalinvesterare eller affärsänglar, som beslutar om finansieringen. Tack vare EU-stödet kan de i större utsträckning hjälpa företag ekonomiskt.

Villkoren för finansieringen – t.ex. vad gäller belopp, löptid, ränta och avgifter – fastställs av instituten. Kontakta något av de över 1 000 instituten om du vill veta mer.

Din rätt till en motivering

Du har rätt att få en motivering till kreditbeslutet från kreditinstituten. Det kan hjälpa dig att förstå din ekonomiska situation och förbättra dina chanser att få finansiering i framtiden. Utnyttja därför dina rättigheter och hänvisa till artikel 431 i EU:s kapitalkravsförordning.

Så här gör du

EU-fonder

Programmet för konkurrenskraft och små och medelstora företag (Cosme)

  • Garantier till små och medelstora företag för lån (främst upp till 150 000 euro).
  • Riskkapital (under tillväxt- och expansionsfasen).

Innovfin-programmetfrdeen (Horisont 2020)

  • Lån och garantier till innovativa företag.
  • Finansiering av FoU-projekt.
  • Riskkapital (under inledningsfasen).

EIC-acceleratornen (Europeiska innovationsrådets instrument för små och medelstora företag) erbjuder innovativa småföretag både finansiering och coachning (fas 1: koncept och genomförbarhet, fas 2: demonstration, första kommersiella tillämpning och FoU, och fas 3: kommersialisering).

Kreativa Europaen

  • Lån till små och medelstora företag i kulturella och kreativa näringar.

Programmet för sysselsättning och social innovation (Easi)

  • Mikrolån på upp till 25 000 euro till mikroföretag och utsatta personer som vill starta eller vidareutveckla ett mikroföretag.
  • Investeringar på upp till 500 000 euro till sociala företag.

De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna)

  • Lån, garantier, riskkapital och bidrag till företag.

Stödet kommer från fleråriga program som EU är med och finansierar.

Europeiska investeringsbankendefrplen och Europeiska investeringsfondenen

  • Företagslån, mikrofinansiering, garantier och riskkapital.

Europeiska garantifonden (EGF)defren

Garantifonden har inrättats av EU:s medlemsstater för att hantera de ekonomiska konsekvenserna av covid-19-pandemin. Företag i alla storlekar, från små och medelstora företag till storbolag i de deltagande medlemsstaterna garanteras tillräcklig likviditet för att klara av den eskalerande krisen.

Stöd till digitalisering

Cosmes lånegarantiinstrument stöder finansieringen av små och medelstora företags digitaliseringsprojekt i alla branscher, oavsett befintlig digitaliseringsnivå.

Om du företräder ett företag som letar efter finansieringsmöjligheter, gå till vår databas för att se vilka möjligheter du har.

Om du företräder en finansiell intermediär i Cosmes digitaliseringspilotprojekt, gå till Cosmes digitaliseringsenkät för intermediärer. Läs mer om Cosmes stöd till digitaliseringen av småföretag

Skydd av personuppgifter – finansiella intermediärerPdf-dokument

Relaterade ämnen

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Få råd om EU-regler som gäller för ditt företag eller hjälp med att lösa problem med en myndighet

Lokalt företagsstöd

Har du frågor om att göra affärer utomlands , till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Fler rådgivningstjänster

Dela denna sida :