Den europeiske ungdomsportalen
Informasjon og muligheter for unge i aldersgruppen 13 til 30.

Muligheter for å arbeide, lære, jobbe som frivillig og reise i EU

Bor du på Vest-Balkan – Albania, Bosnia-Hercegovina, Kosovo*, Montenegro eller Serbia? Finn ut hvordan du kan dra nytte av mulighetene for å arbeide, lære, jobbe som frivillig og reise i EU.

Information for young people in other parts of the region, such as Croatia and North Macedonia, can be accessed from our homepage via the "Choose a country" selector.

*I tråd med FNs sikkerhetsråds resolusjon 1244 og Den internasjonale domstolens anerkjennelse av Kosovos uavhengighetserklæring