Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Töötamise, õppimise, vabatahtliku töö ja reisimise võimalused Euroopa Liidus

Kas elad Lääne-Balkanil – Albaanias, Bosnias ja Hertsegoviinas, Kosovos*, Montenegros või Serbias? Uuri, kuidas kasutada võimalusi Euroopa Liidus töötada, õppida, vabatahtlikku tööd teha ja reisida.

Meie veebisaidil Avaleht on teavet ka noortele piirkonna teistest riikidest, nagu Horvaatiast ja endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist. Klõpsa nupul „Vali riik“.

*Kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.