Tairseach Eorpach na hÓige
Eolas agus deiseanna do dhaoine óga ar fud na hEorpa.

Eolas faoin tseachtain

Fáilte chuig Seachtain Eorpach na hÓige 2019! Ón 29 Aibreán go dtí an 5 Bealtaine, beidh imeachtaí ar siúl ar fud na hEorpa faoin téama “Mise agus an Daonlathas”. Breathnóimid ar na bealaí is féidir le daoine óga tionchar a imirt ar chinntí agus páirt ghníomhach a ghlacadh sa tsochaí.

Glac páirt sa phlé agus sa cheiliúradh!

Cén fáth “Mise agus an Daonlathas”?

Mar gur féidir leatsa tionchar a imirt ar na cinntí a dhéanann difear do do shaol! Is gearr uainn na toghcháin Eorpacha a bheidh ar siúl an 23-26 Bealtaine. An uair seo, déan cinnte go mbeidh tú ag vótáil.

Ina theannta sin, siocair go bhfuil an méid a tharlaíonn idir na toghcháin chomh tábhachtach céanna do bhisiú agus bláthú na sochaí: cuir i gcás obair dheonach, labhairt le lucht ceaptha beartas nó do thuairimí a chur in iúl ar bhealaí eile chun aird a tharraingt ar na ceisteanna tábhachtacha, ar nós athrú aeráide nó dífhostaíocht i measc na hóige.

B’fhéidir go ndéanaimid talamh slán den daonlathas ó am go ham, ach tá sé á fhorbairt agus á chothú leis na blianta fada san Eoraip. Is linne é. Is ár nguth atá ann. Is againne atá sé bainte amach. Is tusa atá ann.

Cad é Seachtain Eorpach na hÓige?

Bíonn Seachtain Eorpach na hÓige ar siúl gach dara bliain agus é d’aidhm aici gníomhaíochtaí don aos óg a cheiliúradh agus a chur chun cinn le himeachtaí i ngach tír atá páirteach sa chlár Erasmus+. Beidh gníomhaíochtaí pobail ar siúl ar an leibhéal náisiúnta le linn Sheachtain Eorpach na hÓige agus, chomh maith leis sin, tabharfar daoine óga, rannpháirtithe tionscadal, eagraíochtaí óige agus lucht ceaptha beartas le chéile ag ócáid Eorpach a eagrófar i bParlaimint na hEorpa sa Bhruiséil.

Cé a eagraíonn Seachtain Eorpach na hÓige?

Is é an Ard-Stiúrthóireacht um Oideachas, an Óige, Spórt agus Cultúr sa Choimisiún a eagraíonn an ócáid Eorpach, i ndlúthchomhar le Parlaimint na hEorpa agus le hArd-Stiúrthóireachtaí eile de chuid an Choimisiúin Eorpaigh. Ar an leibhéal náisiúnta, is iad níomhaireachtaí Náisiúnta Erasmus+ a dhéanann an eagraíocht agus an comhordú i ndlúthchomhar le líonra Eurodesk.

Conas páirt a ghlacadh san ócáid Eorpach sa Bhruiséil

Beidh an próiseas clárúcháin le haghaidh ócáid Sheachtain Eorpach na hÓige sa Bhruiséil ar oscailt go dtí an 17 Aibreán 12:00 Am Samhraidh Lár na hEorpa. Is féidir le haon duine clárú! Níl ach líon áirithe spásanna ann, mar sin ná fan rófhada! Féach cainéil Eorpacha na hÓige ar na meáin shóisialta le páirt a ghlacadh sa chomórtas físeáin, lena dtabharfar deis iontach do dhaoine óga 30 ticéad chuig an ócáid Eorpach agus lóistín sa Bhruiséil a bhuachan.

Conas páirt a ghlacadh in imeachtaí gar duit

Féach na himeachtaí a bheidh ar siúl gar duit ar an leathanach seo agus déan teagmháil leis an eagraí. Tá na himeachtaí á gcur leis an gclár de réir a chéile. Mura bhfeiceann tú aon imeacht gar duit, tar ar ais arís!

Imeachtaí

1024 Imeachtaí
35 Countries
118393 Participants