Euroopa Noorteportaal
Teave ja võimalused noortele kogu Euroopas.

Tutvustus

Tere tulemast Euroopa noortenädalale 2019! 29. aprillist kuni 5. maini toimub kõikjal Euroopas teema „Demokraatia ja mina“ all mitmeid üritusi. Uurime võimalusi, kuidas noored saavad otsuseid mõjutada ja ühiskonnas aktiivsed olla.

Osale aruteludes ja pidustustel!

Miks „Demokraatia ja mina“?

Sest sul on võimalik mõjutada sinu elu puudutavaid otsuseid! Lähenemas on 23.–26. mail toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. Mine seekord kindlasti valimahttps://www.thistimeimvoting.eu/

Demokraatia edenemiseks on sama oluline ka kõik valimiste vahelisel ajal toimuv: osalemine vabatahtlikus töös, suhtlemine poliitikakujundajatega või enda kuuldavaks tegemine muul viisil, juhtimaks tähelepanu olulistele küsimustele, olgu nendeks siis kliimamuutus või noorte töötus.

Demokraatia on väärtus, mida me võime võtta küll iseenesestmõistetavana, kuid Euroopas oleme seda aastaid arendanud ja toetanud. See on meie väärtus. See on meie hääl. See on meie saavutus. See oled sina ise.

Mida kujutab endast Euroopa noortenädal?

Igal teisel aastal toimuva Euroopa noortenädala eesmärk on tähistada ja edendada noortetegevust ürituste kaudu, mida korraldatakse kõikides programmis Erasmus+ osalevates riikides. Korraldatakse mitmeid kohalikke üritusi, kuid lisaks neile toob Euroopa noortenädal noored, projektides osalejad, noorteorganisatsioonid ja poliitikakujundajad kokku Brüsselis Euroopa Parlamendis toimuvale üleeuroopalisele üritusele.

Kes on Euroopa noortenädala korraldaja?

Üleeuroopalise ürituse korraldab Euroopa Komisjoni hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat tihedas koostöös Euroopa Parlamendiga ja sellesse on kaasatud ka muid Euroopa Komisjoni peadirektoraate. Riiklikul tasandil on korraldamine ja koordineerimine usaldatud Erasmus+ riiklikele büroodeles tihedas koostöös Eurodeski võrgustikuga.

Kuidas osaleda üleeuroopalisel üritusel Brüsselis?

Euroopa noortenädala ajal Brüsselis toimuvale üleeuroopalisele üritusele saab registreeruda kuni 17. aprillini 12:00 Kesk-Euroopa suveaja järgi. Sellel on oodatud osalema kõik! Kohti on aga piiratud arv! Ära jäta registreerumist viimasele minutile! Euroopa Noorte meediakanalite vahendusel saad osaleda videovõistlusel. Auhindadeks on 30 piletit Brüsselis toimuvale üleeuroopalisele üritusele koos majutusega.

Kuidas osaleda kodupiirkonnas korraldatavatel üritustel?

Tutvu sellel lehel üritustega sinu lähikonnas ja võta korraldajaga ühendust. Aegamööda lisatakse uusi üritusi. Kui sa ei leidnud praegu ühtegi oma lähikonnas toimuvat üritust, tule uuri mõne aja pärast uuesti!

Üritused

1024 Üritused
35 Countries
118393 Participants