Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Registrace na celoevropskou akci v Bruselu konanou ve dnech 29.-30. dubna byla zahájena. Registrační formulář najdete zde!

 

Základní informace

Vítejte na stránkách Evropského týdne mládeže 2019! Ve dnech 29. dubna až 5. května se po celé Evropě uskuteční celá řada akcí na téma „Demokracie a já“. Cílem těchto akcí je prozkoumat, jak mohou mladí lidé ovlivňovat rozhodování ve společnosti a zapojit se do jejího chodu.

Přijďte i vy! Diskutovat a také samozřejmě týden mládeže i pořádně oslavit!

Proč právě téma „Demokracie a já“?

Protože chceme zdůraznit, že i vy můžete ovlivňovat rozhodování ve společnosti, které má dopad na váš život! Volby do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 23.–26. května, se rychle blíží. Přijďte letos k volebním urnám i vy!

Pro zdravý rozvoj demokracie jsou však důležité nejen volby jako takové, ale rovněž to, co se ve společnosti děje před a po nich: k řešení důležitých otázek, jako je změna klimatu nebo nezaměstnanost mladých lidí, lze přispět například tím, že se zapojíte do dobrovolnické činnosti, budete hovořit s tvůrci politik nebo na problémy upozorníte jiným způsobem.

Demokracie je hodnota, kterou někteří berou za samozřejmost. Nicméně jsme se k ní museli probojovat a v Evropě ji již dlouhá léta věnujeme neustálou pozornost. Je to naše hodnota. Představuje náš společný hlas. Vytváříme ji společně. Podílejte se na ní i vy.

Co je to Evropský týden mládeže?

Evropský týden mládeže se koná jednou za dva roky a jeho cílem je propagovat aktivity zaměřené na mládež prostřednictvím akcí pořádaných ve všech zemích, které jsou zapojeny do programu Erasmus+. Kromě řady nejrůznějších akcí na místní úrovni, které se budou konat v jednotlivých členských zemích, proběhne setkání mladých lidí, účastníků projektů, mládežnických organizací s tvůrci politik v Evropském parlamentu v Bruselu.

Kdo Evropský týden mládeže organizuje?

Celoevropskou akci pořádá Evropská komise, konkrétně Generálních ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu, ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími generálními ředitelstvími Komise. Na vnitrostátní úrovni je organizace a koordinace v rukou národních agentur programu Erasmus+, které úzce spolupracují se sítí Eurodesk.

Jak se zúčastnit celoevropské akce v Bruselu?

Zaregistrovat se na akci v Bruselu bude možné od 17. dubna 12:00 SELČ. Přihlásit se může každý! Počet míst je však omezen, takže si s registrací pospěšte! Kromě toho bude na sociálních sítích probíhat tematická soutěž o nejlepší video. Bude vybráno 30 vítězů, kteří získají vstupenku na celoevropskou akci a navíc jim bude během akce v Bruselu zaplaceno ubytování.

Jak se zúčastnit některé z akcí ve vašem okolí?

Stačí si vybrat ze seznamu na této stránce a kontaktovat pořadatele. Na seznam jsou postupně doplňovány další akce Pokud tedy momentálně nemůžete ve vašem okolí žádnou najít, přijďte později.

Akce

569 Akce
27 Countries
77281 Participants