Evropský portál pro mládež
Informace a příležitosti pro mladé z celé Evropy

Základní informace

Vítejte na stránkách Evropského týdne mládeže 2019! Ve dnech 29. dubna až 5. května se po celé Evropě uskuteční celá řada akcí na téma „Demokracie a já“. Cílem těchto akcí je prozkoumat, jak mohou mladí lidé ovlivňovat rozhodování ve společnosti a zapojit se do jejího chodu.

Přijďte i vy! Diskutovat a také samozřejmě týden mládeže i pořádně oslavit!

Proč právě téma „Demokracie a já“?

Protože chceme zdůraznit, že i vy můžete ovlivňovat rozhodování ve společnosti, které má dopad na váš život! Volby do Evropského parlamentu, které proběhnou ve dnech 23.–26. května, se rychle blíží. Přijďte letos k volebním urnám i vy!

Pro zdravý rozvoj demokracie jsou však důležité nejen volby jako takové, ale rovněž to, co se ve společnosti děje před a po nich: k řešení důležitých otázek, jako je změna klimatu nebo nezaměstnanost mladých lidí, lze přispět například tím, že se zapojíte do dobrovolnické činnosti, budete hovořit s tvůrci politik nebo na problémy upozorníte jiným způsobem.

Demokracie je hodnota, kterou někteří berou za samozřejmost. Nicméně jsme se k ní museli probojovat a v Evropě ji již dlouhá léta věnujeme neustálou pozornost. Je to naše hodnota. Představuje náš společný hlas. Vytváříme ji společně. Podílejte se na ní i vy.

Co je to Evropský týden mládeže?

Evropský týden mládeže se koná jednou za dva roky a jeho cílem je propagovat aktivity zaměřené na mládež prostřednictvím akcí pořádaných ve všech zemích, které jsou zapojeny do programu Erasmus+. Kromě řady nejrůznějších akcí na místní úrovni, které se budou konat v jednotlivých členských zemích, proběhne setkání mladých lidí, účastníků projektů, mládežnických organizací s tvůrci politik v Evropském parlamentu v Bruselu.

Kdo Evropský týden mládeže organizuje?

Celoevropskou akci pořádá Evropská komise, konkrétně Generálních ředitelství pro vzdělávání, mládež, sport a kulturu, ve spolupráci s Evropským parlamentem a dalšími generálními ředitelstvími Komise. Na vnitrostátní úrovni je organizace a koordinace v rukou národních agentur programu Erasmus+, které úzce spolupracují se sítí Eurodesk.

Jak se zúčastnit celoevropské akce v Bruselu?

Zaregistrovat se na akci v Bruselu bude možné od 17. dubna 12:00 SELČ. Přihlásit se může každý! Počet míst je však omezen, takže si s registrací pospěšte! Kromě toho bude na sociálních sítích probíhat tematická soutěž o nejlepší video. Bude vybráno 30 vítězů, kteří získají vstupenku na celoevropskou akci a navíc jim bude během akce v Bruselu zaplaceno ubytování.

Jak se zúčastnit některé z akcí ve vašem okolí?

Stačí si vybrat ze seznamu na této stránce a kontaktovat pořadatele. Na seznam jsou postupně doplňovány další akce Pokud tedy momentálně nemůžete ve vašem okolí žádnou najít, přijďte později.

Akce

1024 Akce
35 Countries
118393 Participants