Европейски младежки портал
Информация и възможности за млади хора в Европа

За нас

Добре дошли на уебсайта на Европейската седмица на младежта 2019 г.! От 29 април до 5 май в цяла Европа ще се проведат прояви на тема „Демокрацията и аз“. Ще разглеждаме как младите хора могат да влияят върху решенията и да играят активна роля в обществото.

Присъединете се към дискусиите и честванията!

Защо „Демокрацията и аз“?

Защото можете да влияете върху решенията, които влияят на вашия живот! Скоро предстоят европейските избори на 23—26 май. Направете всичко възможно, за да гласувате този път.

Защото това, което се случва между изборите, е също толкова важно за демокрацията: участието в доброволчески дейности, разговорите с политици или изказването на мнение по други начини, за да се привлече вниманието към важните въпроси, например изменението на климата или младежката безработица.

Демокрацията е ценност, която приемаме за даденост, но в Европа тя се е развивала и задълбочавала в продължение на години. Тя е наша. Тя е нашият глас. Тя е наше постижение. Тя е ваша.

Какво представлява Европейската седмица на младежта?

Всяка втора година Европейската седмица на младежта има за цел да се честват и популяризират младежките дейности, като се организират прояви във всички държави, участващи в програмата „Еразъм+“. Наред с местните дейности в различните страни от ЕС, по време на Европейската седмица на младежта ще се състои и проява на европейско равнище в Европейския парламент в Брюксел, в която ще се включат млади хора, участници в проекти, младежки организации и лица, разработващи политики за младежта.

Кой организира Европейската седмица на младежта?

Европейската проява се организира от Европейската комисия и ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ в сътрудничество с Европейския парламент, като в нея участват и други генерални дирекции на Европейската комисия. На национално равнище организацията и координацията са поверени на националните агенции по програмата „Еразъм+“ в тясно сътрудничество с мрежата „Евродеск“.

Как да участвате в европейската проява в Брюксел?

Регистрацията за проявата в Брюксел през Европейската седмица на младежта ще продължи до 17 април 12:00 Централноевропейско лятно часово време. Всеки може да се регистрира! Местата са ограничени, затова не чакайте твърде дълго! Следете нашата информация за европейската младеж в социалните медии, за да участвате във видеоконкурса с невероятната възможност да спечелите 30 билета и настаняване в Брюксел за европейската проява.

Как да участвате в прояви близо до вас?

Вижте проявите в близост до вас на тази страница и се свържете с организатора. Проявите се добавят постепенно. Ако още не виждате проява в близост до вас, проверете по-късно!

Събития

1024 Събития
35 Countries
118393 Participants